Minder steenkool en aardgas

Het totale energieverbruik in Nederland was ongeveer 1,5% lager dan in 2017. Het aandeel steenkool was maar liefst 11% lager dan in 2017. In 2018 werd 343 PJ steenkool verbruikt, waar dit in 2017 nog 383 PJ was. Het aandeel aardgas is nog steeds verreweg het hoogst. Maar liefst 42% van ons energieverbruik is afkomstig uit aardgas. Het gasverbruik daalde wel, met 1,1%.

energieverbruik in nederland

Minder aardgas uit eigen bodem

De Nederlandse aardgaswinning daalde ten opzichte van 2017 met 16% naar totaal 1160 PJ. In 2018 werd voor het eerst meer aardgas geïmporteerd (1770 PJ) dan geëxporteerd (1580 PJ). Zowel de gaswinning en export van gas kennen sinds 2012 een dalende trend. Dit komt vooral, doordat de NAM minder aardgas uit het Gronings grondgebied haalt.

Ook meer import elektriciteit

Door een dalende elektriciteitsproductie uit steenkool moet Nederland ook meer elektriciteit importeren uit andere landen. In 2016 en 2017 werd dit vooral met aardgas gecompenseerd. In 2018 wordt er juist meer elektriciteit uit andere landen geïmporteerd. De import van elektriciteit steeg van 3% naar 7%.

Meer over fossiele energie

energieverbruik in nederland

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Eén reactie op “Energieverbruik in Nederland daalt heel langzaam”

  1. Pacito

    Misschien zijn er ook veel meer mensen die op hout stoken, dat zie ik niet terug in die cijfers. Dus misschien is het energieverbruik helemaal niet lager.

Geef een reactie