ACM: Salderen moet jaarlijks

Nee, dat mag zeker niet, zegt het ACM. Volgens de toezichthouder moet de energieleverancier het salderen van teruglevering altijd jaarlijks uitvoeren. Zo is dat ook vastgelegd in de Elektriciteitswet, zegt het ACM in verschillende nieuwsberichten. "Of je nou een vast contract, variabel of dynamisch contract hebt is daarbij niet van belang. Bij een variabel energiecontact mag de energieleverancier 2 keer per jaar een wijziging van het tarief doorvoeren. Meestal is dat op 1 januari en 1 juli. Op de jaarafrekening hanteert de energieleverancier dan een gemiddelde van beide tarieven voor zowel levering als teruglevering".

Bij een dynamisch energiecontract hanteert de energieleverancier een dagtarief op basis van de energieprijs op energiebeurzen. Deze wijzigt dus continue. Hierbij is het lastiger voor een energieleverancier om een jaarafrekening te maken, maar desondanks moet ook bij een dynamisch contract het salderen jaarlijks uitgevoerd worden, stelt het ACM vast.

Elektriciteitswet en salderen

Het ACM is dus duidelijk over de wijze van salderen, maar wat staat hierover eigenlijk in de Elektriciteitswet. De elektriciteitswet zegt in Artikel 31c het volgende:

"Voor afnemers die duurzame elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier het verbruik ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit, waarbij de vermindering maximaal de hoeveelheid aan het net onttrokken elektriciteit bedraagt".

Hierbij wordt niet gesproken over een termijn. De frequentie van het factureren van afgenomen energie is vastgelegd in het "Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie", en deze zegt in Artikel 2, lid 1 het volgende:

"Een energieleverancier of een leverancier van brandstof verstrekt ten minste eenmaal per jaar een factuur aan een eindafnemer of een doorleverancier voor de afgenomen energie of voor de afgenomen brandstof".

Met andere woorden, het is niet duidelijk waaraan de energieleverancier is gehouden met betrekking tot de frequentie waarin het salderen toegepast moet worden. Met de stabiele energietarieven van de laatste jaren was dit geen enkel probleem, maar met de huidige energieprijzen is duidelijkheid over het salderen weldegelijk gewenst.

Terugverdientijd zonnepanelen

Door het salderen maandelijks uit te voeren hou je in de zomermaanden teruglevering over dat daardoor buiten het salderen valt. Je energieverbruik is immers veel lager, waardoor de teruglevering niet tegen dezelfde prijs vergoed wordt. In de winterperiode is dat juist andersom. Terwijl normaal gesproken een gemiddelde consument jaarlijks nooit meer energie teruglevert dan hij verbruikt. De terugverdientijd van je zonnepanelen is hierdoor langer.

Vertrouwen energieleverancier

Door de oorlog in Oekraïne zijn we in een soort energiecrisis beland, waardoor veel consumenten onzekerheid voelen over met name de gasprijzen. Het vertrouwen in je energieleverancier is daarbij van groot belang. Uit de energiemonitor blijkt dat 29% nog (zeer) veel vertrouwen heeft in zijn energieleverancier. Maar een kwart van Nederland voelt juist helemaal geen vertrouwen. Hierin is de huidige berichtgeving over het salderen niet meegenomen. Eerder werd het vertrouwen al geschaad door energieleveranciers die een lagere terugleververgoeding uitkeerden na het salderen.

Toezichthouder energiemarkt

Energieleveranciers lijken zich dus in allerlei bochten te wringen om overeind te blijven tijdens de energiecrisis. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft nog niet ingegrepen bij energieleveranciers die volgens hen over de schreef gaan en de wet niet juist toepassen. Hiertoe heeft het ACM weldegelijk bevoegdheden, waardoor het een kwestie van tijd is dat de toezichthouder van de energiemarkt ingrijpt.

Update 29 juni - 10.28 uur: Alinea over de elektriciteitswet toegevoegd om te duiden wat er beschreven staat over het toepassen van salderen in de wetgeving

Meer over salderen en zonnepanelen

Energiemonitor 2022

Bron: ACM, Independer, Vereniging Eigen Huis,

Wat doet jouw energieleverancier?
Meer nieuws over salderen

7 reacties op “Energieleveranciers sjoemelen met salderen”

 1. Scholte Lubberink

  Behoud de analoge ferrarismeter als je die nog hebt, dan (vooralsnog) geen enkel probleem voor de consument. Eén jaarlijkse eindafrekening. Hiermee wordt ook nogmaals duidelijk dat de “slimme meter” financieel niet in het belang is van de consument, doch uitsluitend voor de netbeheerder en energiebedrijven.

  Na afbouw salderingsregeling is er alleen nog voordeel van verbruik “achter de meter” (maar in de wintermaanden heb je daar weinig aan, ook niet met een thuisbatterij ) en voor bijna niks straks zonnestroom op het net invoeden en bij afname van het net, wel de hoofdprijs betalen per kWh.

  En de geschiedenis herhaalt zich met sommige energiebedrijven en hoe die de consument bejegenen.
  Lees een gedeelte uit het verslag Wetgevingsoverleg wijziging Elektriciteitswet 1998 in 2008:
  “Nadat dit amendement in de wet was verwerkt, gebeurde
  er iets merkwaardigs. Energiebedrijven besloten om het
  artikel zo uit te leggen, dat afnemers die 3001 kWh
  terugleverden, helemaal buiten de saldering vallen en
  geen enkele kWh meer mogen salderen. Dat heeft het
  bizarre gevolg dat er nu wijken in Nederland zijn waar
  men de zonnepanelen in september uitzet om maar
  onder de 3000 kWh te blijven. De minister onderkent dit
  en schrijft dat zij het artikel 31c zo wil regelen dat bij
  productie van 3001 kWh de eerste 3000 kWh wordt
  gesaldeerd. Voor de overige 1 kWh wordt dan nog een
  kleine vergoeding betaald. De formulering die de
  minister kiest, laat echter volgens mijn fractie nog steeds
  de ruimte voor de oude, wat bizarre interpretatie van de
  energiebedrijven. Daarom heb ik, weer in eendrachtige
  samenwerking met de heer Hessels, een nieuw
  amendement-Samsom/Hessels gemaakt, waarin
  saldering ondubbelzinnig wordt voorgeschreven en de
  grens en passant naar 5000 kWh wordt getrokken.”
  Te vinden in Kamerstuk 31374, volgnr. 13. Hopelijk kijken de Tweede Kamerleden nog eens terug in de oude Kamerstukken als ze het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling gaan bespreken. Maar ja het zijn “andere tijden”.

 2. andre thuis

  Dank voor de nuttige aanvulling die eindigt met:
  “Met andere woorden, het is niet duidelijk waaraan de energieleverancier is gehouden met betrekking tot de frequentie waarin het salderen toegepast moet worden. Met de stabiele energietarieven van de laatste jaren was dit geen enkel probleem, maar met de huidige energieprijzen is duidelijkheid over het salderen weldegelijk gewenst.”

  https://www.youtube.com/watch?v=qgOUBsO-04o
  Op dit videokanaal wordt het noemen helaas de aangepaste tekst niet gewaardeerd, terwijl deze nuance wel erg belangrijk is.
  Het is helaas allemaal niet zou duidelijk als de ACM het doet voorkomen. Helaas wordt mijn input op dat kanaal nu op onzichtbaar gezet door de kanaaleigenaar.

 3. Bas van der Wee

  Ik heb net uitgebreid contact gehad met budget energie, zij geven aan dat bij een variabel contract de contractperiode 1 maand is en er dus per maand gesaldeerd gaat worden. Voor alles wat je over hebt in de zomer maanden krijg je de helft van het kale tarief. Kortom in de zomer krijg je nog steeds geld terug, maar minder dan je nodig hebt om de wintermaanden op te vangen. Nou is dat volgens mij het idee van salderen om installatie van groene opwek bij de consument te stimuleren met een acceptbale terugverdientijd van 5-7 jaar.

 4. Sandman67

  Per 1 juli 2022 ontvangt een klant met een variabel tarief 50% van het leveringstarief per kWh als terugleververgoeding. De saldering vindt maandelijks plaats met de tarieven van de betreffende maand. De berekening is terug te zien op je jaar- of eindnota.

  Dit las ik op de site van BudgetEnergie. Kan iemand ‘vertalen’ wat dit (ongeveer) in financiële zin betekent in vergelijking met de voorgaande situatie (ik lees nergens op de site terug wat voorgaand percentage was). Al met al vind ik het allemaal vrij ondoorzichtig wat nu de (financiële) consequenties zijn van bovenstaande wijziging. Naast het tarief van 50% lees ik hierboven dat saldering van teruglevering jaarlijks dient plaats te vinden. Als ik bovenstaande wijziging lees, begrijp ik dat BudgetEnergie dit maandelijks doet (was dit in eerste instante jaarlijks?) wat ten nadele is voor de consument.

 5. Han Kip

  Vattenfall geeft géén 70 of 80 procent. Was dat maar waar. Het is 7 eurocent.

 6. Johan

  Kan iemand mij een link sturen naar de – in mijn ogen – vreemde uitspraak van de ACM?
  Alvast bedankt!

 7. Martin Koning

  Volgens mij worden de gemaakte afspraken tussen Politiek, Consument en Electriciteitsbedrijven steeds duidelijker voor de consument.

  De prijs van energie bestaat uit 2 onderdelen.
  De kale prijs + EB en ODE.

  EB en ODE moet gesaldeerd worden per jaar.
  Dit is de subsidie van de overheid.

  De kale prijs spreek je af per maand (of half jaar) of een langere vaste periode.
  De terugleververgoeding (van hopelijk 70% of 80% van de door jou betaalde kale prijs) is de prijs die je betaald krijgt na tegen elkaar wegstrepen van leveren en terugleveren binnen de periode die jij en het elektriciteitsbedrijf met elkaar afspreken.
  Dus per maand, half jaar of jaar (bij een vast contract).

Geef een reactie