Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met bedrijfsleven en lokale overheden voor meerdere bedrijfstakken overzichten ontwikkeld met verschillende maatregelen voor energiebesparing. Hiermee wordt meer duidelijk over besparingsmogelijkheden waarvan de investeringen zich binnen vijf jaar terugverdienen. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het energieakkoord

In het energieakkoord is afgesproken dat deze 'erkende maatregellijsten' worden vastgelegd in regelgeving om duidelijkheid te bieden voor bedrijven en energie te besparen. De eerste selectie van lijsten met maatregelen is opgesteld voor en door de metaalindustrie, de autoschadeherstelbranche, de rubber en kunststofindustrie, datacenters, zorginstellingen, scholen en publieke kantoren. Deze bedrijfstakken hebben zich samen met lokale overheden bereid getoond om als eerste aan de slag te gaan met de uitvoering van de afspraak uit het Energieakkoord.

Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken moeten sinds 2008 energiebesparende maatregelen nemen. De introductie van de lijsten verduidelijkt deze besparingsverplichting. De lijsten zijn bedoeld om bedrijven een hulpmiddel te geven waarmee ze kunnen voldoen aan de wet en tegelijkertijd interessante besparingsopties kunnen benutten. Volgens de doorrekening van het Energieakkoord kan dit bijdragen aan de realisatie van een belangrijk deel van de energiebesparing die het Energieakkoord kan opleveren.

Door gebruik te maken van de lijst is het voor bedrijven eenvoudiger om invulling te geven aan de verplichte energiebesparing. Belangrijke aandachtspunten bij het opstellen van de lijsten waren de vragen of de maatregelen passen bij de omstandigheden in de sectoren en of maatregelen zich inderdaad binnen vijf jaar terugverdienen. Ook het toezicht wordt duidelijker en eenvoudiger. Niet alleen weten bedrijven die kiezen voor het gebruik van de lijsten hoe ze in ieder geval kunnen voldoen aan de verplichting, de lokale overheden kunnen hier nu relatief eenvoudig op toezien.

Activiteitenbesluit wet milieubeheer

Het activiteitenbesluit dat hoort bij de wet milieubeheer moet aangepast worden door de maatregellijsten aan het Activiteitenbesluit toe te voegen. Op 7 juli 2014 en 6 augustus 2014 zijn respectievelijk de wijziging van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in de Staatscourant gepubliceerd. De wijzigingen maken onderdeel uit van de vierde tranche van het Activiteitenbesluit, waarvan de inspraakperiode tot eind september loopt, en zullen naar verwachting na de zomer van 2015 formeel van kracht zijn. Het opstellen van maatregellijsten voor meer sectoren start na de zomer van 2014 in een ‘tweede lichting’.

Meer over energie besparen

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie