Dialoog met samenleving

De energietransitie kan alleen slagen als de energievoorziening betrouwbaar, veilig en betaalbaar blijft en maatschappelijk urgentie wordt gevoeld om de energievoorziening te veranderen, stelt het ministerie van Economische Zaken. Daarom wil het departement via een interbestuurlijke aanpak en regionale energiestrategieën in dialoog met de samenleving gaan. Het ministerie hoopt dat dit leidt tot meer besef over de omvang van de energietransitie en acceptatie van de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Extra subsidies voor de innovaties die daarvoor nodig zijn, worden later vastgesteld.

grootste zonnepark nederland

Pilot

Sinds 2017 loopt al wel een pilot met de zogenaamde GO ETFF, de Garantie Ondernemingsfinanciering Energie Transitie Financierings Faciliteit, waarmee voor 80 miljoen aan overheidsgaranties beschikbaar is. Het gaat om risicodragend vermogen in de vorm van achtergestelde leningen, voor projecten op gebieden als geothermie, decentrale opwekking, energiebesparing in de gebouwde omgeving en de circulaire economie. Zo is er de garantieregeling voor investeerders in aardwarmte tegen het risico van het boren van een aardwarmteput die achteraf niet rendabel blijkt. Deze maatregel zal in 2019 geëvalueerd worden.

Reacties

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voorzichtig tevreden met de Miljoenennota: de investeringagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ wordt door het ministerie van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu genoemd als een belangrijke regionale aanpak om Nederland klimaatbestendig te maken. De aannemersfederatie (AFNL) en Nederlandse Vereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) zijn kritisch op de gepresenteerde Miljoenennota, meldt Cobouw. Zij hopen op een nieuw kabinet dat een mkb-vriendelijk beleid inzet. In Trouw roept Bernard Wientjes, voorman van de taskforce Bouwagenda, de formerende partijen op om vaart te maken. ‘Zolang er geen nieuw kabinet is, blijft ook verduurzaming in de bouw lastig’.

Meer over de energietransitie

Bron: Fluxenergie

Geef een reactie