Monitor Consumentenmarkt Energie

ACM heeft eerder al de energieleveranciers gewaarschuwd dat zij scherper gaan toezien op de energietarieven. De maandelijkse publicatie van een Monitor Consumentenmarkt Energie is onderdeel van dit toezicht en de eerste versie is inmiddels gepubliceerd. Aanleiding om goed toezicht te houden op de tarieven is de energiecrisis en het prijsplafond voor consumenten. Het prijsplafond is bedoeld om de energiekosten in bedwang te houden, maar het kan er ook toe leiden dat energieleveranciers onredelijke, hoge tarieven invoeren. Consumenten merken onredelijke energietarieven nu niet op, zolang ze onder het verbruik blijven waarop het prijsplafond van toepassing is. Energieleveranciers krijgen het verschil tussen het prijsplafond en het consumententarief van de overheid nu vergoed. Achteraf wordt er via een margetoets berekend of energieleveranciers niet te veel winst hebben gemaakt.

Preventief onderzoek grootste 3 energieleveranciers

De grootste drie energieleveranciers worden niet onderzocht omdat er aanleiding voor is, maar voornamelijk omdat zij een groot deel van de consumentenmarkt dekken. Samen leveren Eneco, Essent en Vattenfall aan meer dan de helft van alle Nederlandse huishoudens energie. Daarom controleert het ACM de energietarieven van deze 3 grote energieleveranciers om zo inzicht te krijgen of de energieleveranciers geen onredelijke tarieven hanteren. De toezichthouder bekijkt hoe de tarieven worden vastgesteld en hoe gemaakte kosten worden toeberekend aan de verschillende tarieven.

Resultaten van het onderzoek

De resultaten van het ACM-onderzoek worden rond 1 maart bekend gemaakt in de Monitor Consumentenmarkt Energie. Het ACM neemt maatregelen als blijkt dat bepaalde tarieven onredelijk zijn. Vattenfall geeft aan geen problemen te hebben met het onderzoek van het ACM. Er zijn al meerdere, kleinere energieleveranciers omgevallen sinds de energiecrisis door het verkeerd inschatten van energietarieven. Vattenfall hoopt dat door meer toezicht dit in de toekomst wordt voorkomen.

Modelcontracten energieleveranciers

Er is een groot verschil tussen de energietarieven van de energieleveranciers die nieuwe klanten werven, zo blijkt uit de monitoring. Het verschil kan wel oplopen tot vele honderden euro’s per jaar, constateert de toezichthouder. Er zijn niet alleen verschillen tussen energieleveranciers, maar ook tussen de verschillende energiecontracten per energieleverancier. Het is daarom lastig voor consumenten om de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Zo worden de energietarieven van een modelcontract bijna verstopt. Een modelcontract is een variabel contract met standaard voorwaarden en moet duidelijker worden aangeboden vindt de toezichthouder. Hierdoor kan de consument energiecontracten van energieleveranciers beter vergelijken en zien welke energieleverancier het goedkoopst is.

Vaste energiecontracten

Uit het ACM monitor onderzoek blijkt ook dat vaste energiecontracten bijna niet meer worden aangeboden. Dit komt door de sterk fluctuerende energieprijzen, waardoor energieleveranciers het aanbieden van een vast energiecontract te duur en risicovol vinden. ACM heeft daarom de regelgeving voor opzegboetes aangepast, waardoor consumenten nu een hogere opzegvergoeding moeten betalen bij het voortijdig beëindigen van het energiecontract. Dit zorgt ervoor dat energieleveranciers een redelijke vergoeding krijgen voor misgelopen inkomsten. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie overweegt om energieleveranciers zelfs te verplichten een energiecontract met vaste tarieven aan te bieden met een looptijd van minimaal 12 maanden.

Meer over energie besparen

Bron: ACM

Wat zijn jouw energietarieven?

Meer nieuws lezen over energieprijzen

Geef een reactie