Warmtepomp

Eén van de alternatieven die steeds vaker voorkomt is de warmtepomp. Door minimaal gebruik te maken van fossiele brandstof wordt warmte uit de buitenlucht of grondwater gehaald. Op een milieuvriendelijke wijze wordt op deze manier voor warmte en warm water gezorgd. De warmtepomp zien we nu steeds meer toegepast  worden bij nieuwbouw en renovatie van woningen. Het project  ‘Nul op de meter’ is hier een goed voorbeeld van.

verwarming

Houtverwarming

Een cv-ketel die niet op gas werkt, maar op hout. Houtverwarming is hiermee een duurzame, energiezuinige en biologische vervanging van de op gas gestookte cv-ketel. Door gebruik te maken van ‘houtpellets’ zorg je voor een Co2-neutrale verwarming. Met deze manier van verwarmen ben je niet meer afhankelijk  van gas.

Restwarmte

Er gaat veel warmte verloren in de industrie en tuinbouw. Door het aanleggen van warmtenetten is het mogelijk om huishoudens te voorzien van deze restwarmte. Het kabinet wil door aanpassingen in de regelgeving het gebruik van restwarmte de komende jaren stimuleren. In Nijmegen wordt reeds gebruik gemaakt van restwarmte. Afvalenergiecentrale ARN voorziet op dit moment bijna 4.000 nieuwbouwhuizen van verwarming.

Of de vraag naar aardgas ooit zal verdwijnen in  Nederland, is nu nog moeilijk te beantwoorden. Dat er reeds duurzamere en milieuvriendelijkere alternatieven zijn is een feit. Welk alternatief de beste oplossing is zal de toekomst moeten uitwijzen.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie