Voor het verwarmen van onze woningen en werkomgeving maken we tot op heden nog steeds vaak gebruik van gas. Door de daling van onze  gasvoorraad, stijgende gasprijzen en een verouderd gasnet groeit de vraag naar alternatieve vormen van verwarmen. Ondanks dat gas waarschijnlijk op korte termijn nog niet zal verdwijnen als brandstof voor onze verwarming, zien we dat in Nederland wel steeds meer alternatieven worden toegepast.

      1168x gezien   0 reacties

Warmtepomp

Eén van de alternatieven die steeds vaker voorkomt is de warmtepomp. Door minimaal gebruik te maken van fossiele brandstof wordt warmte uit de buitenlucht of grondwater gehaald. Op een milieuvriendelijke wijze wordt op deze manier voor warmte en warm water gezorgd. De warmtepomp zien we nu steeds meer toegepast  worden bij nieuwbouw en renovatie van woningen. Het project  ‘Nul op de meter’ is hier een goed voorbeeld van.

verwarming

Houtverwarming

Een cv-ketel die niet op gas werkt, maar op hout. Houtverwarming is hiermee een duurzame, energiezuinige en biologische vervanging van de op gas gestookte cv-ketel. Door gebruik te maken van ‘houtpellets’ zorg je voor een C02-neutrale verwarming. Met deze manier van verwarmen ben je niet meer afhankelijk  van gas.

Restwarmte

Er gaat veel warmte verloren in de industrie en tuinbouw. Door het aanleggen van warmtenetten is het mogelijk om huishoudens te voorzien van deze restwarmte. Het kabinet wil door aanpassingen in de regelgeving het gebruik van restwarmte de komende jaren stimuleren. In Nijmegen wordt reeds gebruik gemaakt van restwarmte. Afvalenergiecentrale ARN voorziet op dit moment bijna 4.000 nieuwbouwhuizen van verwarming.

Of de vraag naar aardgas ooit zal verdwijnen in  Nederland, is nu nog moeilijk te beantwoorden. Dat er reeds duurzamere en milieuvriendelijkere alternatieven zijn is een feit. Welk alternatief de beste oplossing is zal de toekomst moeten uitwijzen.