Hernieuwbare bronnen in 2020 waren 11,1% van het totale energieverbruik.

Het aandeel van hernieuwbare energie in 2020 was 11,1% van het totale Nederlandse energieverbruik. Een jaar eerder was dit nog 8,8%, deze toename is voornamelijk te danken aan meer zonnestroom en windenergie. Ook biomassa nam toe, een groot gedeelte hiervan werd bijgestookt in kolencentrales blijkt uit cijfers van het CBS.

Hoeveel hebben we in totaal verbruikt

In 2020 was het totale verbruik van hernieuwbare energie 219 PJ (Petajoule), in 2019 was dit nog nog 19% minder. Het totale energieverbruik was bijna 2000 PJ in 2020, ongeveer 100 PJ lager dan in 2019. Het aandeel hernieuwbare energie is mede door de daling van het totale verbruik gestegen. Het totale energieverbruik bestaat uit het verbruik van elektriciteit, brandstoffen voor vervoer en energie voor verwarming van gebouwen en processen in de industrie. Vooral het energieverbruik voor vervoer daalde, omdat er vanwege corona veel minder gereden werd.

Verbruik hernieuwbare energie

Is ons eigen aandeel genoeg

Vanuit de EU is vastgelegd dat 14% van het totale Nederlandse energieverbruik uit hernieuwbare energie moet  bestaan. Dat halen we dus net niet, echter mag er hernieuwbare energie ingekocht worden bij andere landen. In juni 2020 is een overeenkomst afgesloten met Denemarken om 8 tot 16 TWh (miljard kWh) hernieuwbare energie over te dragen naar Nederland, hiervoor wordt €12,50 per MWh betaald. Op basis van de cijfers over 2020 hebben we die 16 TWh ook daadwerkelijk nodig om de gestelde 14% te halen.

Forse toename windenergie en zonnestroom

Het windenergieverbruik is toegenomen met 29% tot 50 PJ, deze stijging is voornamelijk toe schrijven aan de realisatie van het windmolenpark op zee bij Borssele. Ook op het land zijn vorig jaar meer windmolens geplaatst. De totale capaciteit is van 4.500 megawatt (MW) in 2019 naar 6.600 MW in 2020 gestegen.

Zonne-energie daarentegen groeide naar 30 PJ, dat is een stijging van 47%, ook hierbij zijn de zonneparken de voornaamste reden van deze stijging. De capaciteit van zonnestoom is van 7.200 MW in 209 naar iets boven de 10.000 MW in 2020.

Energieverbruik

Verbruik biomassa gestegen

Met 54% is biomassa de grootste bron van hernieuwbare energie, net als voorheen heeft het altijd de hoofdrol gespeeld in deze cijfers, en dat blijft vooralsnog zo. Het aandeel is in 2020 zelfs met 10% gestegen door een forse toename van bijstook in kolencentrales. Daarnaast nam ook het verbruik van biogas en vaste en vloeibare biomassa toe, dit wordt gebruikt in ketels bij bedrijven.

Een groot deel van de in Nederland op de markt gebrachte biotransportbrandstoffen zijn gemaakt uit gebruikt frituurvet en de grondstoffen voor de gebruikte biotransportbrandstoffen komen uit de hele wereld.

Meer over duurzame energie

Bron: CBS

Geef een reactie