Kabinet gaat vol voor duurzame warmte en groene waterstof

      3854x gezien   0 reacties

waterstofnet Nederland

Dit blijkt uit de presentatie van de miljoennota van afgelopen dinsdag. Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend in totaal 1 miljard euro te reserveren voor de ontwikkeling van zowel een warmtenet als een [...]

Aandeel van hernieuwbare energiebronnen is gestegen

      353x gezien   0 reacties

Hernieuwbare energiebronnen

Hernieuwbare energiebronnen zijn in 2020 meer gebruikt dan in 2019, deze stijging is mede mogelijk gemaakt door nieuwe windmolenparken, biomassa en zonnestroominstallaties. Maar ook voor een gedeelte door [...]

Voorlopige cijfers: Nederland haalt klimaatdoel Urgenda toch?

      300x gezien   0 reacties

Nederland haalt klimaatdoel Urgenda toch

Uit voorlopige cijfers van het RIVM en CBS blijkt dat Nederland het klimaatdoel van Urgenda mogelijk toch haalt. In 2015 startte én won Urgenda de inmiddels beroemde Klimaatzaak. Hierin eiste Marjan Minnesma een reductie van 25 [...]

Energieleverancier Shell gaat de energiemarkt op

      342x gezien   1 reactie

Energieleverancier shell gaat de markt op

Energieleverancier Shell. Het is even wennen, maar het gaat er toch echt van komen. De oliereus heeft al toestemming van het Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toe te treden op de energiemarkt. Binnenkort start Shell Energy al [...]

Minder gas meer waterstof

      5894x gezien   5 reacties

Minder gas meer waterstof

In het klimaatakkoord staat dat Nederland in 2025 ongeveer 75 duizend ton waterstof kan produceren. Hiervoor is een elektrolysecapaciteit van 500 Megawatt nodig. Waterstof kan op verschillende manieren ingezet worden. Denk [...]

Sluiting extra kolencentrales nodig om Urgenda-vonnis te halen

      189x gezien   0 reacties

Sluiting extra kolencentrales nodig om Urgenda-vonnis te halen

Eind 2020 moest de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 25 procent zijn afgenomen, maar begin dit jaar bleek al dat de Nederlandse Staat deze gevonniste eis uit de Urgenda Klimaatzaak niet had gehaald. Net niet, want de CO2 daling [...]

Nederland bouwt gasnet om tot waterstofnetwerk

      10639x gezien   4 reacties

Nederland bouwt gasnet om tot waterstofnetwerk

Het kabinet heeft de GasUnie opdracht gegeven om het gasnetwerk geschikt te maken voor de transport van waterstof. Nederland is daarmee het eerste land ter wereld, dat straks over een echt waterstofnetwerk beschikt. De beslissing van [...]

Tweede Kamer: kernenergie is duurzaam

      3029x gezien   4 reacties

Tweede Kamer kernenergie is duurzaam

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet zich meer inspant om kernenergie op de Europese klimaatagenda te zetten. Kernenergie komt dan namelijk in aanmerking voor Europese financiële middelen bestemt voor energie [...]

Dag van overschot 2021 valt op 29 juli

      1678x gezien   0 reacties

Dag van overschot valt op 29 juli

Elk jaar berekent Global Footprint Network de dag van overschot. Dit is de dag waarop de mensheid de grondstoffen die de aarde in één jaar kan vernieuwen, op heeft gebruikt. Ná deze Earth Overshoot Day, tasten we de aarde in haar [...]

IEA: Nu écht stoppen met nieuwe fossiele energie

      422x gezien   1 reactie

Nu écht stoppen nieuwe fossiele energie

De enige manier om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad is te stoppen met nieuwe fossiele energie. Dan gaat het met name om de nieuwe fossiele bronnen die aangeboord worden door oliemaatschappijen. Opmaken wat we hebben [...]