waterstof
Waterstof is een veelzijdige energiedrager en kan een belangrijke onderdeel zijn binnen de energietransitie waar Nederland op dit moment middenin zit. Waterstof kan gebruikt worden voor energieopslag, vervoer en verwarmen van woningen.

Waterstof komt nauwelijks voor in de natuur. Om het te kunnen gebruiken moet het geproduceerd worden. Dit gebeurt door middel van elektrolyse, waarbij (gezuiverd) water (H20) opgesplitst wordt in waterstof (H) en zuurstof (O). Voor elektrolyse is veel elektriciteit nodig wat ervoor zorgt wat de toepassing van waterstof inefficiënt is. Waterstof wordt dus alleen interessant als er veel overproductie is. Het energieverlies is ongeveer 3 keer zo groot ten opzichte van andere toepassingen.

Hoe duurzaam waterstof is, is afhankelijk van de wijze waarop deze wordt geproduceerd.

Grijze waterstof

Als de elektriciteit die nodig is voor het maken van waterstof afkomstig is uit fossiele energieproductie, dan spreken we van grijze waterstof. Er komt namelijk nog steeds (evenveel) Co2 vrij.

Blauwe waterstof

Als de vrijgekomen Co2 echter wordt opgevangen of opgeslagen dan spreken we van blauwe waterstof. Blauwe waterstof wordt op dit moment gebruikt voor vervoer en delen van onze industrie. De vrijgekomen Co2 wordt opgevangen in lege gasvelden.

Groene waterstof

De meest duurzame vorm van waterstof is natuurlijk groene waterstof. De elektriciteit die gebruikt wordt om waterstof te produceren, is dan afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie of zonne-energie. Bij groene waterstof komt geen Co2 vrij.

Energieverlies

Voor de productie van waterstof is veel energie nodig. Om waterstofauto’s te laten rijden, moet waterstof ook weer omgezet worden naar elektriciteit. Ook dit proces kost veel energie. Deze inefficiënte manier van brandstof maken, wordt dan ook als het grootste nadeel van rijden op waterstof gezien.

Bron: Watisduurzaam

Elektrische auto of waterstofauto

De elektrische auto en de waterstofauto hebben zowel voor- als nadelen ten opzichte van elkaar. De actieradius van de elektrische auto kan mogelijk nog groeien, maar lijkt op dit moment stil te staan. Het energieverlies bij waterstofauto’s kan nog verbeteren, maar zal altijd blijven optreden en groter zijn dan bij de elektrische auto. Met snelladen kan een elektrische auto binnen 20 minuten volgeladen zijn, maar wachten duurt altijd te lang. Het tanken bij een waterstof auto is vergelijkbaar met een benzine- of dieselauto. Op dit moment zijn er slechts 2 waterstoftankstations in Nederland. Voor 2020 moeten er 20 nieuwe waterstoftankstation in Nederland bij geplaatst worden. Een volle tank is bij de elektrische auto goedkoper, dan bij een waterstofauto.

Elektrische autoWaterstofauto
Actieradiustot 400 km> 500 km
Energieverlies+/- 25%+/- 75%
Laadtijdgem. 8 uur3 minuten
Laadstations+/- 40.0002
Brandstofprijs€ 20,-€ 50,-

Energieopslag is een veelbelovende toepassing van waterstof. Door het overschot van hernieuwbare energie op te slaan als waterstof, kan deze later weer als elektriciteit gebruikt worden. Zo wordt de elektriciteit die teveel wordt geproduceerd in de zomer niet teruggeleverd aan het (al overvolle) elektriciteitsnet, maar netjes bewaard voor de periode waar geen eigen opwek plaatsvindt.

Recent onderzoek heeft bewezen dat het huidige gasnetwerk eenvoudig geschikt kan worden gemaakt voor de distributie van waterstof. Met een paar kleine aanpassingen, kunnen woningen, welke aangesloten zijn op het gasnetwerk, in de toekomst verwarmt worden met waterstof.

Aanpassingen in de woning

De toepassing van waterstof betekent wel dat gasfornuizen en cv-ketels moeten worden vervangen. Er zal een geurstof aan het waterstof worden toegevoegd om lekkages snel te signaleren en de gasmeter zal vervangen moeten worden.

Warmtepomp of waterstof

Er wordt vooral gediscussieerd over de voor- en nadelen van beide toepassing. Feit is dat technisch niet overal een warmtepomp kan worden geïnstalleerd en deze aanpassing financieel niet voor iedereen haalbaar is. Waterstof kan op grote schaal worden toegepast, maar niet als het pand niet is aangesloten op het huidige gasnetwerk.

Waterstof is geen explosieve stof, maar wel een brandbare stof.

Veiligheid op de weg

Het rijden op waterstof is daarmee niet minder gevaarlijk bij ongelukken in vergelijking met benzineauto’s of elektrische auto. Door de hoge druk waaronder waterstof wordt opgeslagen zijn waterstoftanks daarom extra dik en wordt meestal in het midden van de kreukelzone geplaatst.

Veiligheid in huis

Verwarmen met waterstof kent geen groter brand- of ontploffingsgevaar dan bij het gebruik van aardgas. Waterstof is net als aardgas van nature geurloos en zal daarom ook voorzien worden van een geur, zodat lekkage snel kan worden ontdekt.

Ontwikkeling waterstof

Veel deskundigen zijn van mening dat waterstof het “gouden moment” al is gepasseerd. Oud-president Bush (VS) sprak lovende woorden over waterstof als brandstof van de toekomst, maar sindsdien (2003) staan de ontwikkelingen rondom waterstof vrijwel stil. De laatste jaren wordt het geluid rondom waterstof wel weer wat harder.

Potentieel opslag waterstof

Waterstof lijkt vooral als opslagmethode of warmtevoorziening een geschikte oplossing, welke goed past binnen de energietransitie. Rijden op waterstof is misschien wel te laat met het oog op de ontwikkelingen van de elektrische auto. Toch kan waterstof prima ingezet worden voor openbaar vervoer of vrachtverkeer.

Onderzoek naar waterstof

Bron: Bright.nl

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina..