Waterstofwijk van 33 woningen in Wagenborgen

Nederland krijgt er eind 2023 een tweede waterstofwijk bij. De bestaande woningen in het Groningse Wagenborgen worden gekoppeld aan het bestaande gasnet, dat geschikt is gemaakt voor het vervoeren van waterstof. In totaal nemen 33 woningen deel aan het project, die straks warmte ontvangen via waterstof. Een vergelijkbaar waterstofproject van netbeheerder Liander in een woonwijk in Lochem bewijst al dat het bestaande gasnet met een paar aanpassingen geschikt is voor het vervoeren van waterstof. De waterstofwijk in Wagenborgen valt onder het netbeheer van Enexis.

Het verschil tussen het eerste en tweede project is de inzet van hybride warmtepompen. Ook duurt het project, met zo'n 10 jaar een stuk langer en is de omvang groter.

Tarieven waterstof gelijk aan aardgas

Voor de woningen in de waterstofwijk zijn de tarieven voor waterstof gelijk aan het tarief van aardgas. De verwachting is dat de energiekosten omlaag gaan, omdat de woningen voorafgaand extra geïsoleerd zijn, voorzien zijn van zonnepanelen en gebruik maken van een hybride warmtepomp. Bij een hogere warmtevraag springt de waterstofketel bij. De jaren 70 woningen zijn speciaal geselecteerd voor het waterstofproject, omdat deze de gemiddelde woning in Nederland goed vertegenwoordigen.

Boer levert waterstof aan woningen

Voor bewoners in de waterstofwijk die niet meedoen blijft een parallel gasnetwerk aanwezig. Ook deelnemende bewoners hebben de mogelijkheid om te stoppen met waterstof en weer over te gaan op aardgas. In de eerste fase van het waterstofproject levert een boerderij dat 2 kilometer verderop ligt de benodigde waterstof in flessen voor de woningen. Over 2 jaar wordt er een elektrolyser bij de boer in gebruik genomen die waterstof maakt van zonne-energie en windenergie. Energieleverancier Essent zorgt voor de inkoop en verkoop van de waterstof.

Toezicht op veiligheid waterstof

Beide waterstofprojecten leveren de nodige ervaring op voor netbeheerders en energieleveranciers. Meer onderzoek is nodig, omdat de verwachting is dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen in de toekomstige energievoorziening. Door ervaring op te doen wordt er meer duidelijk over de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van het verwarmen van huizen met waterstof. Het ACM geeft toestemming voor de projecten zolang bedrijven zich houden aan de regels voor consumentenbescherming en de veiligheid gewaarborgd blijft.

In het toezichtrapport concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat de distributie van waterstof even veilig is als dat van aardgas. Het SodM blijft in de verschillende fases van het waterstofproject toezicht houden op de veiligheid.

SodM rapport

Update waterstofnet Wagenborgen (8 januari 2024)

Bron: Staatstoezicht op de Mijnen, ACM

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie