Groei van windenergie in Nederland

Tijdens een Webinar dat vooruitblikt naar het congres Wind Day 2024 in juni in Vlissingen, schetsten experts van TNO en platform TKI Offshore een toekomstbeeld van windparken op zee met zonnepanelen, een batterij en waterstofproductie. Windenergie voorziet momenteel gemiddeld in 40% van de totale stroombehoefte in Nederland. Dat aandeel groeit continu, waarbij vooral wind op zee een sterke groei vertoont. Eind 2023 stond er al een vermogen van 4,7 gigawatt aan windmolens op de Noordzee. Dit moet tegen 2030 toenemen tot 21 gigawatt en uiteindelijk, in 2050 tot een totaal van 70 gigawatt. Met al deze turbines gezamenlijk wordt respectievelijk 95 en 300 terawattuur elektriciteit per jaar opgewekt.

Uitdagingen en toekomstvisie

Niet alleen het bouwen van windparken is een uitdaging, maar ook het vinden van ruimte, het behoud van natuur en ecosystemen en het beheersen van de kosten van grondstoffen. Maar misschien wel de grootste uitdaging is om alle opgewekte elektriciteit op het juiste moment en op de juiste plaats te krijgen. "We willen naar een situatie toe waarbij we niet meer elektriciteit produceren wanneer het waait, maar energie leveren wanneer het nodig is. Dat is een hele uitdaging," aldus Bob Meijer, programmamanager bij TKI Offshore Windenergie.

Switch-fieldlab in Lelystad

TNO en de WUR openden onlangs het Switch-fieldlab in Lelystad om te testen en te monitoren hoe zo'n energiepark functioneert. Op deze testlocatie zijn windturbines, zonnepanelen, een elektrolyser, batterijen en een weerstation allemaal aan elkaar gekoppeld. Het doel is om te onderzoeken hoe de stroomproductie optimaal kan worden afgestemd op de marktvraag en hoe het elektriciteitsnet optimaal kan worden benut. TNO werkt mee aan het FlexH2-consortium, waarin tien partijen onder leiding van Shell gezamenlijk onderzoek doen en nieuwe technologieën ontwikkelen om waterstof bij de windparken op zee te produceren.

Lees meer over windenergie

Bron: TNO

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie