Meer dan de helft is straks zonne-energie

De onderzoekers gebruikten energiedata van 70 regio’s wereldwijd en stopten dit in een energiesimulatiemodel. Het model voorspelde de groei van 22 verschillende energiebronnen tot aan 2060. In 72% van de simulaties kwam zonne-energie als meest dominante energiebron in 2050 uit de bus. Zonne-energie neemt in dat jaar maar liefst 56% van de wereldwijde energieproductie voor haar rekening. De energieproductie uit fossiele bronnen is dan nog maar 21%, terwijl dat in 2020 nog 62% was.

Einde dominantie fossiele energie in zicht

Op dit moment domineert fossiele energie nog steeds de wereldwijde energiemarkt, maar de studie wijst dus uit dat zonne-energie haar op de hielen zit. En dat is goed nieuws, want zonne-energie is niet alleen veel schoner, maar ook veel goedkoper dan fossiele energie. Zonnestroom kost nu zo’n 42 euro per MW, terwijl de kosten voor fossiele energie rond de 68 per MW ligt. Volgens de studie is het kantelpunt bereikt en verdwijnt de dominantie van fossiel energie al binnen nu en 15 jaar.

Risico’s overstap naar zonne-energie

Het onderzoek benadrukt ook de risico’s van zonne-energie als dominante energiebron. Zo dreigen 13 miljoen mensen hierdoor hun bestaansmiddelen te verliezen en is vooral omscholing dus belangrijk. Om de grilligheid van de productie van zonne-energie op te vangen moeten overheden ook investeren in andere hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie en waterkracht. Een ander obstakel is het elektriciteitsnet dat een flinke update nodig heeft om meer hernieuwbare energie te kunnen verwerken. De onderzoekers stellen vast dat het succes van zonne-energie valt of staat met gedegen overheidsbeleid om deze risico's uit te sluiten.

Zonne-energie dominante energiebron

Bron: Nature

  • Jouw feedback
  • 0   0

Eén reactie op “Zonne-energie meest dominante energiebron in 2050”

  1. Herald Duesmann

    Kosten per MW??? Ik denk dat de kosten per MWh bedoeld worden, zeker als je het hebt over bedragen als 42 of 68 euro. Reken dit om van MWh naar kWh, dan heb je het over 4 vd 7 cent per kWh

Geef een reactie