Stagnatie ontwikkeling windenergie

In Europa stagneert de ontwikkeling van windenergie. Bestellingen van windturbines zijn in Europa vorig jaar met 47% gedaald ten opzichte van 2021, volgens WindEurope. De brancheorganisatie roept op om Europa weer aantrekkelijk te maken voor investeringen in hernieuwbare energie, omdat ingrepen in de Europese energiemarkt, zoals een inkomstenplafond, investeerders afschrikken. De inflatie heeft bovendien geleid tot een prijsstijging van 40% voor windturbines de afgelopen twee jaar. De Europese Commissie zal in maart voorstellen presenteren voor de herziening van de elektriciteitsmarkt om het vertrouwen in de markt te herstellen.

852 Megawatt aan windenergie op land geplaatst

Volgens het adviesbureau Bosch & Van Rijn bedroeg het totale vermogen aan windenergie op land en in het IJsselmeer eind 2022 6.223 MW, terwijl dit een jaar eerder nog 5.370 MW was. In het Energieakkoord uit 2013 werd met de provincies een landelijke doelstelling van 6.000 MW afgesproken en dit is nu overtroffen. Met inachtneming van het verwijderen van oude turbines, is er op land in het afgelopen jaar 852 MW aan vermogen toegevoegd, wat de grootste groei is die ooit is gerealiseerd.

Grote windparken toegevoegd

De vijf grootste windparken die vorig jaar zijn toegevoegd, zijn Windplan Blauw (Flevoland, 207 MW), Tweede Maasvlakte (Zuid-Holland, 117 MW), A16 (Noord-Brabant, 100 MW), Zeewolde (Flevoland, 95 MW) en Kroningswind (Zuid-Holland, 80 MW). Vooral de provincies langs de kust hebben flinke uitbreidingen gezien, in elke provincie behalve Utrecht was er groei. De provincie Flevoland blijft ver voor op andere provincies in aantal windturbines. Het is niet waarschijnlijk dat 2023 een vergelijkbare groei zal zien in windenergie op het land, omdat de stroom nieuwe windenergieprojecten opdroogt. Hier zijn twee factoren verantwoordelijk voor: provincies richten zich op het volbrengen van de doelstellingen uit het Energieakkoord van 2013 en het Nevele-arrest heeft het verlenen van vergunningen voor nieuwe windparken bemoeilijkt.

De bouw van de windturbines van Windplan Blauw bij Swifterbant in Flevoland vond afgelopen jaar plaats. Het is het grootste windpark dat gebouwd is afgelopen jaar. Hierbij zijn onder andere kleinere, oude windturbines vervangen.

Niet alleen windenergie op land, maar ook op zee

Op zee is er op dit moment ongeveer 2,5 GW aan windenergie, voornamelijk uit de windparken Borssele en Gemini. Het jaaroverzicht bevat nog niet het windpark Hollandse Kust (zuid) van Vattenfall. Ondanks dat het park in augustus is begonnen met een vermogen van 1,5 GW in een testfase met de levering van de eerste stroom. Ook is de bouw van Hollandse Kust (noord) van Eneco en Shell begonnen, met een vermogen van 759 MW. Dus in 2023 zullen de cijfers een toename van meer dan 2,2 GW windenergie op zee moeten tonen. Hierdoor zal het totale vermogen van windenergie op zee richting 5 GW gaan. En wordt het een kwestie van tijd voordat het de dominante bron van windenergie wordt.

Meer windenergie op land of op zee?

Meer nieuws lezen over windenergie

Geef een reactie