Eerder evalueren

In 2014 kondigde minister Kamp (Economische Zaken) al aan dat hij de salderingsregeling wil evalueren in 2017. Dit riep destijds heftige reacties en weerstand op. Bezitters van zonnepanelen en mensen die zonnepanelen wilden aanschaffen, vielen vooral over de lange periode van onzekerheid. Want is investeren in zonnepanelen nu nog rendabel of niet? Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) diende een motie in om de evaluatie in 2016 te doen. Maar die werd begin maart van dit jaar verworpen. De onzekerheid blijft dus nog even bestaan.

omvormer smartgrid

Huidige salderingsregeling

De huidige salderingsregeling is opgenomen in de elektriciteitswet (Art. 31C) en geldt tot 2020. In het kort komt het hierop neer: alle energie die een klant teruglevert aan het net wordt afgetrokken van de elektriciteit die de klant afneemt. De energieleverancier maakt deze rekensom bij het opmaken van de jaarafrekening.

Wat wordt er gewijzigd?

Óf de overheid de huidige regeling gaat aanpassen en zo ja, hoe; dat is en blijft onduidelijk. Er circuleren verschillende scenario’s. Misschien komt er een vaste vergoeding per teruggeleverde kilowatt. Of wellicht stelt de overheid een termijn vast van een aantal jaren waarin teruggeleverde energie volledig wordt gesaldeerd. Ook een combinatie van beide is mogelijk. Over één ding zijn producenten van energie het eens. Er moet een einde komen aan de onduidelijkheid.

Salderen met één type meter

Minister Kamp heeft in een eerder stadium aangegeven dat de nieuwe salderingsregeling gaat gelden voor alle consumenten die hun eigen energie opwekken. En dat hij rechtsongelijkheid niet zal toestaan. De eenvoudige draaischijfmeter is niet in staat om teruggeleverde energie apart te registreren, in tegenstelling tot de moderne digitale meters. Een nieuwe salderingsregeling kan ervoor zorgen dat het financieel uitmaakt welke meter in uw meterkast hangt. Maar met zijn opmerking over rechtsongelijkheid lijkt Kamp het einde van de analoge elektriciteitsmeter aan te kondigen.

Meer over salderen

5 reacties op “Wat blijft er over van de salderingsregeling?”

 1. Frans van Woerkom

  Het lijkt me niet onredelijk dat we als zelfproducenten het verschil tussen kostprijs bij teruglevering (zomers, overdag als de zon schijnt) en gebruik (‘s winters, ‘s avonds, als het slecht weer is) betalen. Maar dat is maar een paar cent per kWh. Maar de belasting en heffing, die nu juist bedoeld was voor verduurzaming, moet ons blijvend worden kwijtgescholden. Van het verschil in kostprijs moeten energiebedrijven installaties voor opslag kunnen laten draaien. Dat gaat ons als particulieren niet lukken. Zeker niet in de winter.

 2. Frans van Woerkom

  Het verheugt me dat de minister rechtsongelijkheid niet wil toestaan. Immers is door de Tweede Kamer bij amendement Schouten vastgesteld dat eigenaren van zonnepanelen in een zonnepark in een naburig postcodegebied nog 15 jaar geen belasting en heffing verschuldigd zijn over verbruikte stroom tot een maximum van de elders door eigen panelen opgewekte stroom. Saldering dus. Daar kan geen domme of slimme meter een speld tussen krijgen.

 3. Han Koster

  Energiebedrijven moeten energie inkopen of zelf opwekken. Die verkopen ze vervolgens aan de consument. Met winst, anders kan het bedrijf niet bestaan. Salderen is Inkopen van de consument tegen de verkoopprijs. Weg winst dus.
  Ik weet niet of de elektriciteitswet voorziet in het schadeloosstellen van de energiebedrijven hiervoor. Voorlopig hoeven we hoe dan ook geen medelijden te hebben met die bedrijven. Maar met het toenemen van zelf elektriciteit opwekken en terugleveren lijkt het me duidelijk dat er iets moet gebeuren. Ik hoop dat wijze mensen met een duurzaam hart hier een goede oplossing voor bedenken.

 4. Ton Brakema

  Helemaal mee eens, deze regering wil wel elektrische auto’s verplicht stellen en ondertussen door het proberen op te heffen van de salderingsregeling het door de burger opwekken van elektriciteit onmogelijk te maken. Maar ja er valt weer wat te graaien.

 5. Scholte Lubberink

  Het wordt de hoogste tijd dat het ministerie van “Shell” wordt ontmanteld en dat we een ministerie van Duurzame Energie krijgen. De huidige salderingsregeling is uitsluitend en alleen te danken aan de Tweede Kamer die dat bij amendement in de Elektriciteitswet heeft gefietst, zeer tegen de zin van de bewindslieden destijds. In de Memorie van Toelichting art 31C Elektriciteitswet en het recent verworpen wetsvoorstel STROOM waarin het in art 8.20 was opgenomen blijkt niets van tijdelijkheid tot 2020. Dat de ministeries van EZ en en van Financiën er vanaf willen is natuurlijk evident en daarom wordt het steeds opnieuw geroepen waardoor het een self-fulfilling prophecy wordt. Maar meer en meer zonnepanelenbezitters zullen zich moeten verenigingen en zich met hand en tand tegen afschaffing verzetten. Willen we nu wel of niet duurzaam ? En daar hoort investeringszekerheid bij voor particulieren die met hun zuur verdiende spaarcenten fors investeren in een duurzame energie installatie . Afschaffing salderen is gelegaliseerde diefstal (ontneming eigendomsrecht) en betekent ook het definitieve einde van renovatieconcepten als “Nul op de meter”. En de gedwongen plaatsing van een “slimme meter” is ook door de Eerste Kamer verworpen. Houden zo. Zorg daarbij tevens voor een financieel aantrekkelijke en geleidelijke overgang naar adequate opslagsystemen.

Geef een reactie