Weinig capaciteit beschikbaar

In onze zuidelijke provincies nam de teruglevering van duurzame elektriciteit afgelopen jaar fors toe. Dat is op zich goed nieuws, maar door deze snelle groei neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. Netbeheerder Enexis paste inmiddels de status van 21 (van de 63) deelgebieden in beide provincies aan naar “weinig capaciteit beschikbaar”./

Forse groei van zonneparken

De netbeheerder sloot in 2019 bijna 1200 terugleverende grootzakelijke klanten aan in Noord-Brabant en Limburg. Dit is in één jaar tijd een toename van maar liefst 50 procent. Een vol elektriciteitsnet dreigt nu vooral, omdat het opschalen van netcapaciteit vaak langer duurt dan het bouwen van een zonnepark. Tennet en Enexis Netbeheer konden tot nu toe de vermogensvraag spreiden over meerdere stations, maar ook die optie bereikt zijn limiet./

Congestiemanagement

Door de beperkte beschikbaarheid van netcapaciteit kleuren deze gebieden nu op oranje op de schaarstekaart. In die gevallen wordt gekeken of congestiemanagement een oplossing biedt. Als dat niet zo is, dan kleuren de gebieden rood en is het elektriciteitsnet vol. In dat gebied is dan geen teruglevering meer mogelijk./

Congestiemanagement is een systeem waarbij de vraag en het aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar wordt afgestemd. Klanten kunnen in zo’n systeem zelf aangeven tegen welke prijs ze bereid zijn om geplande productie niet uit te voeren. Klanten buiten het congestiegebied kunnen vervolgens aanbieden om die productie over te nemen. Op deze manier zorgen producenten en netbeheerders samen, tegen de laagste kosten, voor meer ruimte op het netwerk./

Geen transportschaarste bij kleinverbruikers

De transportschaarste geldt alleen voor het hoogspanningsnet (> 3*80A). Dit betekent dat particulieren en bedrijven op het kleinverbruikersnet gewoon zonnepanelen kunnen blijven installeren en mogen terugleveren aan het elektriciteitsnet (t/m 3*80A)./

Gerelateerd nieuws:/

Geef een reactie