Opmars wind- en zonneparken

De energietransitie is in volle gang en op steeds grotere schaal wordt er groene stroom opgewekt in Nederland. Het elektriciteitsnet is op dit moment niet ingericht op de snelle groei van wind- en zonneparken. Netbeheerders investeren daarom de komende jaren honderden miljoen euro’s om het elektriciteitsnet uit te breiden./

Dimmen zonneparken

Naast deze uitbreiding werken netbeheerders ook aan diverse innovatieve oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Het dimmen van zonneparken is daar één van. Duitsland en België passen “curtailment” al veelvuldig toe. Liander en Enexis gaan deze zomer de eerste proeven met het dimmen uitvoeren./

Stroompieken aftoppen

Curtailment betekent niets anders dan het aftoppen van stroompieken op het elektriciteitsnet tijdens het terugleveren van energie. Het afvlakken van stroompieken, die slechts een paar keer per jaar voorkomen, levert ruimte op voor 30 procent meer zonnepanelen. Ook op plekken waar nu al geen ruimte meer is voor nieuwe zonneparken./

Ontstaan van stroompieken

Stroompieken ontstaan vooral bij koel en zonnig weer. Zonneparken leveren dan maximaal terug aan het elektriciteitsnet, waardoor de spanning (Voltage) op de elektriciteitskabels hoog oploopt. Omvormers ontvangen dan een te hoge spanning, die om veiligheidsredenen uitvalt. De zonnepanelen wekken dan geen stroom meer op. De meeste omvormers schakelen zelf weer in als de spanning daalt./

Enexis en Liander gaan in verschillende pilots de potentie van curtailment in de praktijk toetsen./

Voldoet de meterkast aan  alle richtlijnen en eisen, maar geeft de omvormer toch een netstoring (grid error) aan? Neem dan contact op met de landelijke storingsdienst. Controleer op de omvormer óf vraag de installateur naar de gemeten netspanning die op de omvormer binnenkomt. Dit is noodzakelijk bij het melden van de storing./

Gerelateerd nieuws:/

Geef een reactie