Hernieuwbare energie

Energie dat afkomstig is uit natuurlijke bronnen die constant aangevuld worden, dat is hernieuwbare energie. De meest toegepaste bronnen in Nederland zijn zon en wind. dit is terug te zien in de aanleg van wind- en zonneparken en de vele subsidiemogelijkheden in Nederland. Andere bronnen zijn Biomassa, Waterkracht en Aardwarmte. Hernieuwbare energie wordt toegepast voor warmte, elektriciteit en vervoer.

Stijging gebruik hernieuwbare energie

Volgens de gepubliceerde cijfers van het CBS kende 5,6% van het energieverbruik van 2014 de oorsprong  uit hernieuwbare bronnen. Ten opzichte van 2013 is dit een stijging

Hernieuwbare-energie-verbruik-naar-toepassing-15-06-25

van 0,8% . In 2013 kwam het energieverbruik voor 4,8% voort uit een duurzame bron. Het grootste aandeel van de stijging (0,5%) komt omdat er in 2014 minder energie werd verbruikt door de Nederlandse consument. Een andere verklaring die het CBS geeft is de daling van de afzet van motorbrandstoffen.

Meer hernieuwbare warmte

Een andere reden voor de stijging was de toename van het plaatsen van biomassaketels voor de warmtevoorziening van bedrijven, omdat deze techniek nu in aanmerking komt voor subsidie. Ook andere technieken zoals; aardwarmte, bodemenergie en biogas werden vaker toegepast. De stijging van het verbruik van hernieuwbare warmte steeg met ongeveer 10% naar 54 petajoule.

Verwachting hernieuwbare energie

In 2015 valt te verwachten dat de stijgende lijn van de toepassing van hernieuwbare energie doorgevoerd zal worden. Een stijging naar 7 á 8% zou tot de mogelijkheden moeten behoren. Deze stijging is ook nodig als Nederland voor 2020 de gestelde Coreductie van minimaal 25% wil halen.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie