Zonnig Limburg

In Limburg zijn 10 woningcorporaties een samenwerkings-verband aangegaan. In 3 jaar tijd willen deze corporaties gezamenlijk minimaal 3000 huurwoningen voorzien van zonnepanelen. De deelnemende corporaties willen vooral de woonlasten van de huurders verlagen. Daarnaast zijn verduurzaming van het bezit en verlaging van de CO2-uitstoot belangrijke drijfveren. Meer informatie

NIEUWSARTIKEL FOTO GROEPSAANKOPEN

 Foto: Straat met zonnepanelen

SamenZonneEnergie

Diverse Noord-Hollandse gemeenten hebben in 2014 een groepsaankoop georganiseerd. Dit initiatief genaamd SamenZonneEnergie heeft het doel om groene energie in Noord-Holland te stimuleren. Huiseigenaren en kleine ondernemers schreven zich in voor deze groepsaankoop. Na de inschrijfperiode werd er een veiling georganiseerd. Hierbij mochten verschillende leveranciers een aanbod doen voor het leveren van de zonnepanelen. Het beste bod uit deze veiling werd vervolgens aan alle deelnemers voorgelegd. Op dit moment is dit project nog steeds actueel en kunnen bewoners in dit gebied gezamenlijk zonnepanelen aanschaffen.

TexelEnergie

TexelEnergie produceert sinds 2010 eigen duurzame energie, opgewekt door middel van zonnepanelen. Bewoners kunnen tegen gunstige tarieven zonnepanelen aanschaffen. Daarnaast huurt TexelEnergie daken van verschillende locaties en leveren zij stroom terug aan de eigenaar van de locaties. TexelEnergie ondersteunt hiermee het doel van de gemeente Texel om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van elektriciteit.

NIEUWSARTIKEL FOTO GROEPSAANKOPEN

Zuidenwind

De burgercoöperatie Zuidenwind wil op geschikte locaties windturbines plaatsen. De bedoeling hiervan is om duurzame energie in Limburg een impuls te geven. Je kunt mede-eigenaar worden van een nog te bouwen windmolen door een bedrag te investeren. Als er voldoende financiële middelen zijn wordt de windturbine gerealiseerd.

Oneerlijke concurrentie

Enkele leveranciers van zonnepanelen vinden dat dergelijke groepsaankopen hun positie binnen hun werkveld verslechterd. Zij vinden dat de gemeenten, die dergelijke groepsaankopen stimuleren, er voor zorgen dat er een oneerlijke concurrentie ontstaat en dat het prijsniveau van de zonnepanelen hierdoor daalt.  Gemeenten wijzen daarentegen juist op de kansen die er ontstaan. Zij geven aan dat er uit cijfers blijkt dat de vraag naar zonnepanelen ook buiten de groepsaankoop groeit. Gemeenten geven daarnaast aan dat de burgers zelf voor het beste aanbod kunnen kiezen, welke aansluit op hun individuele situatie en wensen.

Lees ook: Schaderegeling voor aardbevingsgebied

Lees meer

Geef een reactie