In Slochteren wordt een groot deel van het Nederlandse aardgas gewonnen. De winning van aardgas heeft echter ook een keerzijde voor de Groningers. De laatste jaren ontstaat er regelmatig schade aan woningen en panden in en rondom het gebied waar de Nederlandse Aardolie Maatschappij gasboringen verricht. Als tegemoetkoming is er een financiële schaderegeling bedacht.

      498x gezien   0 reacties

Aardbevingen

In Slochteren worden al jaren boringen verricht door de NAM. Toch neemt het aantal klachten en schademeldingen de laatste jaren pas een vlucht. Dit komt vooral doordat het aardgas aan de oppervlakte opraakt, en de boringen steeds dieper plaatsvinden. Dit veroorzaakt sterkere bevingen waardoor ook de schade aan woningen in de omliggende dorpen groter is. De meest recente aardbeving had een kracht van 2,9 op de schaal van Richter.

aardbeving emmen

Vermeerderingsregeling

De toenemende stroom van klachten en schademeldingen heeft ervoor gezorgd dat de Dialoogtafel is opgericht. De Dialoogtafel is in samenwerking met bewoners, ondernemers, gemeenten, provincie, rijksoverheid en NAM tot stand gekomen. Vanuit deze samenwerking is een tegemoetkomingsregeling opgesteld.

Deze regeling stimuleert tegelijkertijd ook het verduurzamen van de woningen. De tegemoetkoming van maximaal € 4000,- moet namelijk gebruikt worden voor besparende toepassingen in de woning, of het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen. De regeling is voor woningeigenaren van onder andere de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Slochteren.

PDF tumb download
 Download het PDF-bestand voor meer informatie.