Subsidiemogelijkheden

Bij de meeste energiebesparende maatregelen is er een subsidie vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor ongeveer 30% van de kosten. Daarnaast krijgen gemeenten vanuit het Nationale Isolatieprogramma geld om hun inwoners te helpen bij en te informeren over energiebesparende oplossingen. Bij de aankoop van zonnepanelen krijgen woningeigenaren hun betaalde btw terug. Echter zal dit vanaf 1 januari 2023 niet meer nodig zijn. Lees meer over de afschaf van BTW op zonnepanelen.

Wat is het Warmtefonds

Het Warmtefonds is een initiatief van de Rijksoverheid. Banken, ook andere kredietverstrekkers nemen de financiering van het fonds voor hun rekening.. De afgelopen jaren is het Warmtefonds uitgegroeid tot een fonds dat voor zowel woningeigenaars en Verenigingen van Eigenaars de verduurzaming van de woning stimuleert. Door dit fonds kunnen deze partijen een laagdrempelige financiering regelen.

Hoelang zal deze renteloze lening bestaan?

De renteloze lening voor huishoudens die gezamenlijk minder dan € 45.014 per jaar verdienen, zal in ieder geval voor 2 jaar gelden. Daarna zal er geëvalueerd worden of deze renteloze lening langer nodig is. Voor de rente voor andere woningeigenaren gelden de normale mogelijkheden bij de inkomstenbelasting voor fiscale aftrek.

Wat zijn de voorwaarden voor de renteloze lening?

Aan de renteloze lening zijn 6 voorwaarden gekoppeld, en dat zijn de volgende:

  • Je moet eigenaar en bewoner zijn van een bestaande woning.
  • Je kunt minimaal €1.000 en maximaal € 25.000 lenen (in bepaalde gevallen maximaal € 65.000).
  • Het is een maandannuïteitenlening.
  • De aanvraag voor de Energiebespaarlening is drie maanden geldig.
  • Er is geen bovengrens qua leeftijd van de aanvrager.
  • Een verzamelinkomen minder dan € 45.014.

Als looptijd is er een vrije keuze tussen 7, 10, 15 en in bepaalde gevallen 20 jaar.

Renteloze lening dat is mooi meegenomen

Meer over energie besparen

Geef een reactie