Uitdagingen in congestiemanagement

Het inzetten van flexibel vermogen aan de verbruikskant bleek een uitdaging, omdat bedrijven hierin beperkt zijn of de complexiteit ervan onderschatten. Dit resulteerde in een lager gebruik van congestiemanagement dan gewenst door Enexis. Om lokale congestie aan te pakken, heeft Enexis geëxperimenteerd met het inschakelen van mobiel flexibel vermogen, met name batterijen. Deze aanpak bleek vooral relevant gedurende de drie wintermaanden, wanneer het stroomverbruik piekt.

Pilot Enexis in samenwerking met een specialist in mobiele energiesystemen

In samenwerking met Skoon Energy, een specialist in mobiele energiesystemen, werden batterijen geplaatst op strategische locaties, waaronder het eigen elektriciteitsstation van Enexis in Den Bosch en het parkeerterrein van De Efteling.

Financiële overwegingen

Hoewel de pilot operationeel succesvol was, brachten de kosten van €200.000 voor een periode van tien weken uitdagingen met zich mee. Dit benadrukt de noodzaak om de financiële haalbaarheid verder te onderzoeken en de businesscase te optimaliseren voor toekomstige implementaties. Enexis ziet potentie in het opschalen van dit initiatief en onderzoekt manieren om de inzet van mobiele batterijen aantrekkelijker te maken voor eigenaren, zonder de netbeheerder financieel te overbelasten. Om lokale congestie effectief aan te pakken, is het essentieel dat batterijen niet alleen reageren op landelijke prikkels maar ook op lokale vraag- en aanbodsituaties. Enexis streeft ernaar om deze lokale relevantie te maximaliseren.

Efteling's eigen inzet

De Efteling, waar de pilot plaatsvond, zal dit jaar ook twee eigen batterijen installeren. Deze batterijen zijn echter gericht op het voldoen aan de stroombehoeften van het pretpark, los van de Enexis-pilot. De pilot van Enexis met mobiele batterijen biedt veelbelovende inzichten in de optimalisatie van netwerkflexibiliteit. Het verdere onderzoek en de mogelijke opschaling van dit initiatief kunnen een cruciale stap zijn naar een efficiënter en veerkrachtiger energiebeheer in de toekomst.

Lees meer over de energietransitie

Bron: Enexis Netbeheer

  • Jouw feedback
  • 1   0

Geef een reactie