Locatie opslagsystemen

Het aantal mogelijkheden voor elektriciteitsopslag gaat enorm toenemen door de energietransitie en dit gaat bijdragen aan een veilig, betrouwbaar en betaalbaar energienet. Het opslaan van energie helpt om spanningsproblemen te beperken en om het net stabiel te houden. Het is voor netbeheerders belangrijk om te weten waar de opslagsystemen zijn geïnstalleerd zijn en dat de geplaatste omvormers voldoen aan de in Nederland gestelde eisen. Netbeheer Nederland publiceert regelmatig een lijst met goedgekeurde omvormers op hun website.

Heeft dit te maken met de capaciteit van het net?

De eis van aanmelding en de daarbij horende nalevingscontrole verificatie staan los van het contracteren van transportcapaciteit. De vraag naar elektriciteit neemt toe en zorgt voor drukte op het elektriciteitsnet. Daarom gelden voor grootzakelijke klanten voorwaarden aan het (terug)leveren op het elektriciteitsnet. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de ATO.

Registratie opslagsystemen is vanaf het derde kwartaal 2022 verplicht

Opslagsystemen met een vermogen tussen 0,8 kW en 1 MW worden net als zonnepanelen geregistreerd via www.energieleveren.nl. Dit geldt nu alleen nog voor registraties waar al een opwekinstallatie aanwezig is. Vanaf oktober geldt er een verplichting voor registratie van opslagsystemen. Op dit moment is het voldoende om bij een nieuwe of reeds gedane registratie aan te geven dat er “opslag aanwezig” is. Begin 2023 is het mogelijk om een gedetailleerdere registratie van het opslagsysteem te doen op www.energieleveren.nl.

Opslageenheden groter dan 1 MW hebben een ingevuld ESMD-formulier nodig

Opslagsystemen die 1 MW of groter zijn moet een ESMD-formulier aangeleverd worden bij de netbeheerder. Dit formulier is te vinden op dezelfde pagina als waar de lijst van goedgekeurde omvormers staat. Het ESMD wordt door de netbeheerders gebruikt om te controleren of bij het koppelen aan het net aan alle voorwaarden is voldaan. Dit soort grote opslagsystemen worden alleen gebruikt voor grootverbruikers, het formulier is dus niet van belang voor consumenten.

Bron: Netbeheer Nederland

Heb jij al een opslagsysteem?
Meer nieuws over energieopslag

Geef een reactie