Netcongestie in Nederland

Nederland kampt met netcongestie, waarbij het elektriciteitsnet op bepaalde momenten overbelast raakt. Vergelijkbaar met files op de weg, kan het OV een oplossing bieden voor dit probleem. Het openbaar vervoer beschikt over eigen elektriciteitsnetwerken, zoals het spoor en tramnetwerken in steden als Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Een aanzienlijk deel van deze netwerken blijft onbenut, terwijl de elektrificatie van bussen ook nieuwe mogelijkheden biedt.

Energiebanken: RET in Rotterdam

In Rotterdam heeft de RET een innovatief concept geïntroduceerd: de Energiebank. Met het oog op de geplande bouw van 50.000 woningen, zocht de RET naar alternatieven voor dure nieuwe onderstations. De Energiebank, een schaalbare en verplaatsbare accu, wordt geplaatst op zwaarbelaste punten en laadt overdag op wanneer er overschot aan stroom is. Deze energie kan vervolgens tijdens piekmomenten aan de RET worden geleverd. De flexibiliteit van dit systeem maakt het minder afhankelijk van bestaande onderstations.

Batterijtreinen en remstroom

Naast Rotterdam nemen andere OV-bedrijven zoals Arriva en Qbuzz ook deel aan innovatieve projecten. Arriva experimenteert met een "batterijtrein" op het traject Harlingen-Leeuwarden, terwijl Qbuzz in Groningen de remstroom van treinen wil benutten om elektrische bussen op te laden. Deze initiatieven illustreren het potentieel van het OV om bij te dragen aan het verminderen van netcongestie.

Financiële uitdagingen en duurzaam openbaar vervoer

De toenemende elektriciteitsvraag in het OV stelt bedrijven voor financiële uitdagingen, verergerd door de terugval in reizigers door de covidpandemie, hoge energieprijzen, inflatie en arbeidsmarktproblemen. Hoewel de potentiele besparingen door slimme netcombinaties aantrekkelijk zijn, moeten de benodigde middelen voor pilots en projecten worden gevonden. Er is consensus onder sprekers op het congres dat concrete voorstellen en samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel zijn om duurzaam openbaar vervoer te realiseren.

Gaat het openbaar vervoer hierbij helpen?

De stijgende elektriciteitsvraag in het openbaar vervoer biedt kansen voor innovatieve oplossingen die niet alleen netcongestie verminderen, maar ook bijdragen aan duurzame mobiliteit. Terwijl initiatieven zoals de Rotterdamse Energiebank en batterijtreinen concrete stappen zetten, is het van essentieel belang dat alle betrokken partijen samenwerken om de financiële uitdagingen te overwinnen en de transitie naar duurzaam openbaar vervoer te versnellen.

Lees meer over energieopslag

Bron: RET, Qbuzz en Arriva

  • Jouw feedback
  • 3   1

Geef een reactie