Windparken op zee

Niet alleen ons elektriciteitsverbruik neemt toe, ook de afhankelijkheid van gas maakt pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar ons energielandschap is. Voor de energietransitie van aardgas naar elektriciteit is dus flink meer groene windenergie nodig. Dit is de reden dat het kabinet nu haast maakt met de windparken op zee. Als alle geplande windparken gereed zijn in 2030 is dit goed voor driekwart van ons huidig elektriciteitsverbruik. De Nederlandse windcapaciteit is dan maar liefst 8 keer zo groot als nu het geval is.

Bestaande windparken Noordzee

Op dit moment is ongeveer 2,5 GW van de geplande windparken op zee gerealiseerd.

  • Ten Noorden: Gemini (0,6 GW)
  • Hollandse Kust Noord: Egmond aan Zee (0,1 GW) en Pr. Amalia (0,1 GW)
  • Borssele: Ørsted (0,8 GW), Blauwwind (0,7 GW) en Two Towers (0,02 GW)
  • Hollandse Kust Zuid: Luchterduinen (0,1 GW)

Toekomstige windparken

Van de nieuwe geplande windparken op zee zijn voor een deel de aanbestedingen al rond. Voor de extra windparken is dat nog niet het geval en zal dit voor 2027 plaatsvinden. Dit zijn de geplande windparken op zee:

  • IJmuiden Ver (6 GW) – in gebruik 2029
  • Ten Noorden (0,7 GW) – in gebruik 2031
  • Hollandse Kust West (2,1 GW) – deels in gebruik 2026
  • Hollandse Kust Noord (0,8 GW) – in gebruik 2031
  • Nederwiek (6 GW) – in gebruik 2031
  • Doordewind (4 GW) - in gebruik 2031

Kosten aanleg windparken

De rijksoverheid regelt de aanleg van de windparken in de Noordzee en Waddenzee. Zo wordt er rekening gehouden met andere gebruikers van de Noordzee, zoals visserij, defensie, brandstofwinning en scheepvaart. Ook neemt de overheid maatregelen om de natuur te beschermen. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van de windparken op het Nederlandse elektriciteitsnet. Met de aanleg van de windparken is tussen de 16 tot 26 miljard euro gemoeid.

Windparken kosten niet alleen geld, maar leveren ook economische voordelen op. In 2018 berekende de Nederlandse Rekenkamer dat de economische bijdragen van toen 2 miljard euro per jaar zou doorgroeien naar 4 miljard euro. Ook leveren de windparken duizenden extra banen op en verstevigt het de internationale positie van Nederland in het energielandschap.

Overzicht windparken op zee
Ontwikkeling windenergie op zee

Bron: Rijksoverheid, Nederlandse Rekenkamer, TenneT

Windparken op zee is beter dan op land
Meer nieuws over windenergie

Geef een reactie