Wat is H2Fuel?

H2Fuel is een technologie waarmee waterstof onder gewone atmosferische omstandigheden in een vloeistof kan worden opgeslagen. Wanneer de waterstof weer uit deze vloeistof wordt gehaald, is het rendement bijna 100%. De vloeistof kan worden gerecycled: na gebruik kan er opnieuw waterstof in worden opgeslagen.

Einde van problemen transport en opslag waterstof

Voor H2Fuel werd uitgevonden, was het moeilijk om waterstof op te slaan en te vervoeren: opslag en transport kon alleen plaatsvinden onder hoge druk of met extreme koeling. Waterstof werd dus geen alternatief voor fossiele brandstoffen omdat het te duur was, door het explosiegevaar en door het ontbreken van een distributienetwerk.

Direct toe te passen

H2Fuel maakt het mogelijk om elektrische energie op grote schaal op te slaan én eenvoudig te transporteren. Daardoor kan hernieuwbare energie opgewekt worden op de locaties met het hoogste rendement, waarna de waterstof gemakkelijk wereld-

waterstof formule

wijd verspreid kan worden. Het aanleggen van speciale infrastructuur is niet nodig. Het overschakelen op waterstof kan dus relatief eenvoudig.

Waarom waterstof?

Waterstof is schoon. De productie van energie uit waterstof levert geen schadelijke stoffen op, wat fossiele brandstoffen wel doen. Die produceren koolstofdioxide, stikstofoxide en stikstofdioxide. Daarnaast is waterstof, in tegenstelling tot olie en gas, onbeperkt beschikbaar en wereldwijd te produceren. Waterstof kan worden gebruikt om elektriciteit of warmte op te wekken. Daardoor wordt waterstof gezien als een belangrijk alternatief voor fossiele brandstoffen.

Onderzoek TNO

Het TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek), heeft laboratoriumonderzoeken gedaan naar het werkingsprincipe van H2Fuel om natriumboorhydride onder atmosferische omstandigheden om te zetten in waterstofgas. Uit dit onderzoek bleek dat de H2Fuel-formule op laboratoriumschaal werkt. De resultaten van het onderzoek naar H2Fuel zijn gepubliceerd op de website.

Bron: H2Fuel, TNO

Wat vindt u van waterstof? 

Discussieer mee!

Eén reactie op “Nieuwe kansen voor waterstof met H2Fuel”

  1. Peter Kooistra

    waarom horen we hier weinig of niets over?wel E voertuigen met vervuilende batterijen maar niet over waterstof????

Geef een reactie