Negatieve tendens

Uit een recent onderzoek van EasySwitch, dat werd gehouden onder ruim 1000 Nederlandse huishoudens, blijkt dat de hoop op een wereldwijde beperking van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen bijzonder laag is. Slechts 6% denkt dat de haalbaarheid wel groot is en 1% stelt, dat dit vrijwel zeker gehaald gaat worden.

Nederlandse klimaatdoelen

Ruim 66% van de ondervraagden geeft aan dat de belangrijkste doelstelling van het kabinet niet gehaald gaat worden. Bijzonder is, dat een kwart van dezelfde ondervraagden zegt zelf niet te willen investeren in een schoner milieu. Vooral de hoge kosten (37%) wordt als reden genoemd om niet te investeren. Opvallend is, dat een derde van de ondervraagden denkt dat hun bijdrage weinig tot geen effect zal hebben.

Jongeren vaker milieubewust

In de leeftijdscategorie tot 35 jaar is de bereidheid om te investeren veel groter (85%) dan in de leeftijdscategorie daarboven (74%). Degene die niet willen of kunnen investeren, benoemen eigenlijk altijd de kosten als drempel om te verduurzamen. 6 van de 10 Nederlanders denkt dat andere Nederlanders niet bereid zijn te investeren in een schoner milieu. Dit vingerwijzen komt vooral, omdat men als consument vindt dat de energie-inkopende partij, overheden of andere grote partijen verantwoordelijk zijn voor de verduurzamingsslag.

Meer over de energietransitie

Bron: EasySwitch

Eén reactie op “Nederlanders hebben weinig vertrouwen in haalbaarheid klimaatdoelen”

  1. Joost Joosten

    We kunnen voorlopig beter ons geld bewaren voor maatregelen om te reageren op de stijgende zeespiegel en klimaatverandering. Nederland heeft een aandeel van ~ 0,6 %, dus als de rest van de wereld te weinig doet hebben de nationale doelen geen zin, evenals het b.v. weinig zin heeft om een relatief schone moderne kolencentrale in Nederland te sluiten als daardoor een bruinkoolcentrale in Duitsland gaat doordraaien t.b.v. de leveringszekerheid ..

Geef een reactie