| 12 september 2018 – ZEP Nieuws |

Slechts een derde van de Nederlanders vertrouwt erop dat de Co2-uitstoot in ons land in 2050 met 95% is afgenomen. Dit is één van de klimaatdoelen die is opgenomen in de nieuwe Klimaatwet.

Negatieve tendens

Uit een recent onderzoek van EasySwitch, dat werd gehouden onder ruim 1000 Nederlandse huishoudens, blijkt dat de hoop op een wereldwijde beperking van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen bijzonder laag is. Slechts 6 procent denkt dat de haalbaarheid wel groot is en 1 procent stelt, dat dit vrijwel zeker gehaald gaat worden.

Nederlandse klimaatdoelen

Ruim 66 procent van de ondervraagden geeft aan dat de belangrijkste doelstelling van het kabinet niet gehaald gaat worden. Bijzonder is, dat een kwart van dezelfde ondervraagden zegt zelf niet te willen investeren in een schoner milieu. Vooral de hoge kosten (37%) wordt als reden genoemd om niet te investeren. Opvallend is, dat een derde van de ondervraagden denkt dat hun bijdrage weinig tot geen effect zal hebben.

Jongeren vaker milieubewust

In de leeftijdscategorie tot 35 jaar is de bereidheid om te investeren veel groter (85%) dan in de leeftijdscategorie daarboven (74%). Degene die niet willen of kunnen investeren, benoemen eigenlijk altijd de kosten als drempel om te verduurzamen. 6 van de 10 Nederlanders denkt dat andere Nederlanders niet bereid zijn te investeren in een schoner milieu. Dit vingerwijzen komt vooral, omdat men als consument vindt dat de energie-inkopende partij, overheden of andere grote partijen verantwoordelijk zijn voor de verduurzamingsslag.

Bron: EasySwitch

Deel deze pagina:

Geef een reactie

Of