Energierapport 2015

In het energierapport geeft het Kabinet haar visie op de duurzame energievoorziening ná 2020. In het rapport wordt gekeken naar de rol van energiebronnen binnen Nederland. Ook internationale energiebronnen worden hierin meegenomen. Hierbij moet worden gedacht aan Groningse gaswinning, warmtenetten en windenergie. Na het energierapport wordt de samenleving uitgenodigd om mee te denken over de energievoorziening. Na dit energiedialoog wordt eind 2016 het Energieakkoord gepubliceerd.

Lokale duurzame initiatieven

Om het zelf opwekken van energie te stimuleren gaat de Rijksoverheid gezamenlijke lokale initiatieven extra subsidiëren. Een belangrijke wijziging hierin is de stijging van de korting op energiebelasting als consumenten en bedrijven een lokale energiecoöperatie oprichten. De korting is nu 7,5 cent per kWh en stijgt naar 9 cent per kWh. Gezamenlijke investeringen in lokale energieopwekking zouden per jaar een besparing van 200 euro moeten opleveren.

Bijtelling elektrische auto

Om de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker te maken wordt de bijtelling vastgesteld op 4% . Ook het algemene bijtellingspercentage daalt van 25 naar 22% . Elektrische auto’s in de categorie boven de € 50.000,- vallen ook in deze groep. Hiermee moet het aantrekkelijker worden om een kleine elektrische auto aan te schaffen in plaats van een (grote) auto die gedreven wordt door fossiele brandstof. Deze wijziging moet echter nog wel door de Eerste en Tweede kamer goedgekeurd worden.

Wind op zee

Het kabinet lijkt vooral in te zetten op windenergie. Voor de kust van Zeeland en de provincies Zuid en Noord-Holland wordt gewerkt aan de ontwikkeling van windparken. In 2016 wordt er een aanbesteding gedaan bij verschillende bedrijven. Hiermee hoopt het Kabinet op een snellere invoering van windenergie op zee, efficiënter gebruik van ruimte en lagere kosten. Dat de Rijksoverheid inzet op windenergie is een logisch gevolg van het quotum dat behaald moet worden voor 2020.

Geen eigen energie opwekken

Voor de consument die geen zonnepanelen heeft of eigen energie opwekt gaan de energiekosten vanaf 2016 stijgen. De energiebelasting gaat omhoog als gevolg van de verplichte afbouw van vervuilende vormen van energieproductie door kolencentrales. Een gemiddeld huishouden zou hierdoor ongeveer 18 euro per jaar meer kwijt zijn op hun energierekening.

Voldoende aandacht klimaatverandering?

De aandacht voor klimaatverandering en verduurzaming binnen het Nederlandse kabinet is er wel, maar veel mensen maken zich toch zorgen over de Co2-uitstoot. Voor 2020 zou deze met 25% gereduceerd moeten zijn. Om dit te halen lijkt het Kabinet alle zeilen te moeten bijzetten.

Meer over de energietransitie

Moet het kabinet meer doen? 

Discussieer mee!

Eén reactie op “Miljoenennota 2015 en duurzame energie”

  1. Mia

    Tja, wat moet je daar nu van zeggen? De troonrede vond ik persoonlijk enorm teleurstellend als het om duurzaamheid gaat. Beetje van het “We noemen het wel, maar het moet allemaal niet teveel geld korsten.” Jammer.

Geef een reactie