Zonnepanelen op nieuwe bedrijfsdaken

De maatregel voor nieuwe bedrijfsgebouwen werd door minister Jetten van Klimaat & Energie aangekondigd in de inmiddels bekende zonnebrief. Zowel zonnepanelen voor stroom als zonthermische panelen voor warmwater zijn toegestaan. Om dit mogelijk te maken worden ook de constructie-eisen voor bedrijfsgebouwen aangepast. Voor nieuwe bedrijfsdaken kleiner dan 250 m2 past het kabinet de BENG-eisen voor de energieprestatie aan. Voor deze categorie geldt dan ook een verplichting voor het leggen van zonnepanelen.

Bestaande bedrijfsgebouwen

Ook bij een ingrijpende renovatie wordt een bedrijf vanaf 2025 verplicht om zonnepanelen te installeren. Bestaande bedrijfsdaken zonder ingrijpende renovatie worden vanuit gemeentelijke voorschriften of een aanvulling op de energiebesparingsplicht aangezet tot het plaatsen van zonnepanelen. Voorlopig blijven huiseigenaren buiten de zonnepanelenplicht.

Stimulering en uitstel

Om de investeringslast voor bedrijven te verlagen krijgen zij een subsidie van 10 euro per m2. Dit om de constructie van dak te versterken en de zonnepanelen te plaatsen.

Minister Jetten beseft ook dat het huidige elektriciteitsnet de nieuwe aangekondigde maatregelen mogelijk niet overal aan kan. Zonneparken van 1 megawatt of groter worden nu al begrenst op de helft van het vermogen aangesloten. Deze begrenzing gaat vanaf 2023 ook gelden voor zonneparken die kleiner zijn dan 1 megawatt.

Bedrijven in regio’s waar het elektriciteitsnet de plaatsing van zonnepanelen niet toestaat krijgen uitstel van de verplichting om zonnepanelen te plaatsen.

Bron: Rijksoverheid

Heeft het kabinet last van bemoeizucht?
Meer nieuws over zonnepanelen

Geef een reactie