Stijging in gebruik van hernieuwbare energie

In het nieuwe rapport staat dat hernieuwbare energie vorig jaar goed is geweest voor 38% van de opgewekte elektriciteit in de Europese Unie. Met hernieuwbare energie wordt zowel wind- als zonne-energie bedoeld, maar ook energie uit biomassa en wachterkrachtcentrales. Daarnaast is het gebruik van fossiele brandstoffen goed voor 37% .

Daling van de subsidies

Naast dat er een stijging van de steun voor hernieuwbare energie bekend wordt gemaakt, wordt er in het rapport een melding gemaakt van de daling van de subsidies voor fossiele brandstoffen. De broeikasgasemissies van de 27 Europese lidstaten zijn in 2020 met bijna 10% gedaald ten opzichte van 2019. Dit zou het effect kunnen zijn van de Coronapandemie. De Europese Commissie gaf aan dat er volgend jaar meer onderzoek zal worden gedaan naar de lange termijn trends na de pandemie.

Wij zijn er nog niet helemaal

Tot slot is er een totale daling in 2020 met 31% van de totale uitstoot ten opzichte van 1990. Hoewel we al enige vooruitgang boeken ligt het energieverbruik nog steeds boven de doelstellingen van 2020 en 2030. Daarnaast komen er heel veel zonneparken aan om de doelen van 2030 alsnog te halen.

Meer over de energietransitie

Bron: CBS

Geef een reactie