ISDE subsidie biomassa en pelletkachels

Op 12 november maakte minister Wiebes bekend dat, na de evaluatie van de ISDE subsidie in haar huidige vorm, is besloten om de ISDE subsidie niet meer beschikbaar te maken voor pelletkachels en biomassa. Voornaamste reden is de groeiende discussie over de werkelijke duurzaamheid van beide producten.

Ook geen ISDE voor nieuwbouw

Ook kan er straks voor warmteapparaten in nieuwbouwpanden geen ISDE subsidie meer aangevraagd worden. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2020 de subsidie niet meer openstaat voor warmte-installaties in nieuwe gebouwen, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd ná 30 juni 2018. Hieronder vallen nieuwbouwwoningen en utiliteitsbouw, zoals kantoren en fabrieken.

Subsidie wordt verlengd en uitgebreid met isolatie

De ISDE subsidie wordt wel verlengd tot 2030 en daarnaast ook verbreed. Deze verbreding is gericht op isolatiemaatregelen door woningeigenaren en Vve’s. Hiervoor kan op dit moment al subsidie wordt verkregen vanuit de SEEH-subsidie. De verbreding wordt in 2020 uitgewerkt en geldt dan vanaf 1 januari 2021.

Motie voor onderzoek naar verbreding voor zonnepanelen

CDA-Kamerlid Agnes Mulder wil dat de ISDE subsidie ook beschikbaar wordt gesteld voor zonnepanelen op daken van MKB-ers. Hierop daags later een motie, die door de Tweede Kamer met grote meerderheid werd aangenomen. De motie stelt dat het kabinet moet onderzoeken of de ISDE subsidie ook ingezet kan worden voor andere technieken, zoals zonnepanelen.

Dossier:

Subsidie

Dossier

Geef een reactie