Het totale beschikbare budget ISDE subsidie is door de ophoging nu 160 miljoen euro. Tot eind augustus waren er al bijna 25.000 aanvragen ingediend voor de duurzaamheidssubsidie. Goed voor een totaal bedrag van ruim 88 miljoen, waardoor overschrijding van het beschikbare budget al in zicht leek. Om te voorkomen dat de subsidiepot, net als vorig jaar, al vroegtijdig uitgeput raakt of wordt overschreden is het plafond dus opgehoogd.

Overschrijding budget ISDE subsidie

Uit cijfers van 2018 bleek dat het aantal aanvragen vooral stijgt in het laatste kwartaal van een jaar. Vorig jaar was het budget ook 100 miljoen, maar werd deze uiteindelijk met 8 miljoen overschreden. Toen werd het subsidieplafond voor de subsidie met terugwerkende kracht opgehoogd. Het extra geld voor de ophoging van 2019 gaat overigens niet ten koste van het beschikbare budget voor volgend jaar.

Verbreding met isoleren

De ISDE subsidie blijft ook in 2020 gewoon doorlopen en wordt mogelijk zelfs verbreed, waardoor er ook subsidie voor het isoleren van de woning uit deze pot kan worden aangevraagd. Voor het 2020 is nog geen budget vastgesteld, maar deze wordt ná evaluatie van regeling in 2019 bekend gemaakt. Dit is vermoedelijk in november of december van dit jaar.

Stand van zaken ISDE subsidie

ISDE subsidie

Dossier:

Subsidie

Dossier

Geef een reactie