Werking van de Aquabatterij

De startup Aquabattery ontwikkelt een zoutwaterbatterij voor langdurige energieopslag op basis van water en tafelzout. Het basisidee omvat twee waterreservoirs die van elkaar verschillen in zoutgehalte. Het verschil in zoutgehalte, de zoutgradiënt, kan worden benut om elektriciteit te produceren. Het systeem kan ook elektriciteit gebruiken om het verschil in zoutgehalte tussen de reservoirs te vergroten. Dit resulteert in een grotere hoeveelheid geproduceerde elektriciteit, waardoor het systeem als een batterij kan functioneren. Op deze wijze kan de batterij gedurende langere perioden van meer dan acht uur elektriciteit op maximaal vermogen ontladen.

Investeerders

EIT InnoEnergy, samen met Innovation Quarter, Invest-NL, Init Power en een groep private investeerders, hebben geïnvesteerd in Aquabattery. De investering zal onder andere worden gebruikt voor het testen van de praktische opschaling van de batterij. Dit is de vierde pilot van het bedrijf. Eerder voerde het bedrijf een proefproject uit in samenwerking met het Waterschap Rivierenland bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Gorinchem. Daar werd de elektriciteit van 2.700 zonnepanelen opgeslagen met behulp van de batterij. De Aquabattery heeft een levensduur van twintig jaar en kan bijvoorbeeld worden geïnstalleerd bij zonneparken.

Aantrekkelijkheid van de batterij

Partijen die minstens acht uur aan opslag nodig hebben, vinden de batterij vooral aantrekkelijk. Bijvoorbeeld, waterschappen en logistieke centra die 's nachts hun elektrische vloot willen opladen met de zonne-energie van het eigen dak. Het batterijsysteem bestaat uit twee hoofdcomponenten: de membraanstacks, die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van energie, en de zoutwaterreservoirs, die de duur bepalen waarop de batterij vermogen kan leveren. De grootte van de batterij kan variëren per situatie, daarom is het ontworpen als een modulair systeem. Tjon Pian Gi van Aquabattery beaamt dat de investering van €6 miljoen relatief omvangrijk is voor de ontwikkelingsfase waarin het project zich bevindt. "De ontwikkeling van de batterij is kapitaalintensief. Het is grotendeels hardware en dat vereist veel kapitaal."

Meer over de thuisbatterij

Bron: Aquabattery

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie