Zonnedaken en zonneparken

Zonne-energie is populair. Dit is ook te zien in het aandeel elektriciteitsproductie dat de laatste jaren stevig groeit. Deze groei komt vooral door een stijging van het aantal zonnedaken en zonneparken. Omdat zonneparken soms ook ten koste gaat van landbouwgrond én niet alle daken geschikt zijn voor zonnepanelen is men ook op zoek naar alternatieven./

Onderzoek naar drijvende zonnepanelen

De Utrechtse energiewetenschappers onderzochten daarom de efficiëntie van drijvende zonnepanelen op de Noordzee en de invloed van weersomstandigheden. Zij baseerden zich hierbij op meteorologische gegevens van de Universiteit Utrecht en de Noordzee. Daarnaast construeerden zij een computermodel van 12 drijvende zonnepanelen./

Meer opbrengst zonnepanelen op zee

Uit het onderzoek komt naar voren dat drijvende zonnepanelen gemiddeld 13 procent beter presteren dan zonnepanelen op land. Zonnepanelen op land hebben de in te stellen hellingshoek als grootste voordeel, maar zonnepanelen op zee profiteren van de veel koelere en heldere weersomstandigheden./

In de praktijk

Om de theorie te controleren wordt er door Ocean of Energy straks een testopstelling geplaatst op de Noordzee. Deze tweede fase van het onderzoek zal dan uitwijzen of de zilte omstandigheden en golfslag ook een rol spelen. Ook moet dan blijken of de theoretische hogere opbrengst klopt./

Gerelateerd nieuws:/

Geef een reactie