Echte vooruitgang wordt alleen geboekt als niet alleen de CO2-uitstoot van de grootste vervuilers in de industrie wordt “bestraft”, maar ook die van alle andere economische sectoren. Het rapport pleit voor een gelijke CO2-heffing voor alle bedrijven.

CO2-heffing voor iedereen gelijk

De optie om iedereen mee te laten betalen aan de uitstoot van schadelijke broeikasgassen is ook gelijk de goedkoopste oplossing om het klimaatbeleid door te voeren. Voor de invoering ervan hoeft minder beroep te worden gedaan op stedelijke gebieden, die al een vrij hoge belasting betalen en waar verdere CO2-reductie relatief duur is. Het PBL verwacht dat grote vervuilers alsnog maatregelen nemen om hun uitstoot te reduceren.

Weglek van uitstoot schadelijke broeikasgassen

Een groot nadeel van een uniforme prijs is de kans op “weglek”. Dit houdt in dat de CO2-uitstoot verschuift buiten onze landsgrenzen. Dit kan worden opgelost door een Europese CO2-heffing. Nederland pleit hiervoor al langer binnen de Europese Unie, maar andere landen scharen zich nog niet achter deze veel hogere klimaatambitie.

Concurrentiepositie Nederland

Een gelijke CO2-heffing kan de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere landen wel verzwakken. Zeker als andere landen niet overstag gaan, om ook een nationale CO2-heffing in te voeren. Om de bedrijven binnenboord te houden stelt het rapport een subsidiesysteem voor. Een deel van de CO2-belasting vloeit zo weer terug naar bedrijven die innoveren en energiebesparende maatregelen nemen. Dit voorkomt verlies van werkgelegenheid en vertrekkende bedrijven.

Discussie over CO2-heffing

Linkse politieke partijen en milieuorganisaties pleitten al langer voor CO2-heffing. De kabinetspartijen VVD en CDA zijn vooral bang voor de economische nadelen die dergelijke heffing met zich meebrengt. Het rapport van het PBL en CPB komt net op het moment dat de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor de belasting op CO2 van minister Wiebes in beraad heeft.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Centraal Planbureau (CPB)

Eén reactie op “CPB & PBL: Gelijke CO2-heffing voor iedereen is de beste oplossing”

  1. Joost Joosten

    Jammer dat er weer misleidende foto’s worden gebruikt, de witte pluim is waterdamp. CO2 maakt ~ 0,04% (!) van de atmosfeer uit, en het menselijk deel 4% daar weer van. Het is knap gehyped, en bijna iedereen praat anderen na, maar de thermostaat van het klimaat is CO2 niet. Voorlopig veel geld voor onhaalbare doelen, zodat een kosten/baten analyse hoog tijd wordt.

Geef een reactie