Postcoderoos
Leden van Coöperaties en Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s) komen vanaf 1 januari 2014 in aanmerking voor een belastingkorting, als er gezamenlijk energie wordt opgewekt. Deze regeling heet Verlaagd Tarief bij Collectieve Opwek, maar wordt in de volksmond de Postcoderoosregeling genoemd.

Bron: Lokale Energiecoöperatie Grunneger Power.

De postcoderoos

Een postcoderoos is een afgebakend gebied waarbinnen een lokale energie coöperatie haar deelnemers kan werven. De leden van een energiecoöperatie krijgen een korting op de energiebelasting. Indien er voldoende leden zijn wordt er een productie-installatie gerealiseerd op de afgesproken plek. De postcoderoos wordt bepaald door deze plek.

Alle 4-cijferige postcodes, die aan het gebied van de productie-installatie grenzen, behoren tot de postcoderoos. Sinds 1 januari mag de locatie van de productie-installatie ook naderhand wordt verplaatst naar één van deze aangrenzende postcodes.

Soorten energie opwek

De regeling geldt voor energie opwek uit aardwarmte, biomassa, biogas, getijde-energie, golfenergie, rioolzuiveringsgas, stortgas, waterkracht, windenergie en zonne-energie. De laatste 2 komen verreweg het meeste voor. De elektriciteit die de productie-installatie opwekt wordt door de coöperatie verkocht aan een energieleverancier.

In het contract met de energieleverancier worden prijsafspraken gemaakt over de terugleververgoeding. Met de opbrengst wordt de productie-installatie o.a. onderhouden.

De postcoderoos kan niet in combinatie met de SDE+ subsidie worden gebruikt.

De postcoderoos is voor leden van een energiecoöperatie of een VvE. Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen allemaal lid worden van een coöperatie en deelnemen aan een postcoderoosproject. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • In het bezit van een aanwijzing van De Belastingdienst
  • In het bezit van een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3×80)
  • Uw aansluiting ligt binnen de postcoderoos van de opwekinstallatie
  • Uw jaarlijks verbruik is niet hoger dan 10.000 kWh

Bedrijven mogen voor maximaal 20% deelnemen in het vermogen van de coöperatie.

Energiekorting op jaarafrekening

Alle leden krijgen jaarlijks (maximaal 15 jaar) een korting van € 0,1013 (excl. btw) op hun jaarafrekening. De energieleverancier voert deze energiekorting uit. Na afloop van een opwekjaar berekend de enregiecoöperatie hoeveel opgewekte elektriciteit er aan de deelnemers wordt toegeschreven.

De deelnemers ontvangt hiervan een verklaring. De deelnemer stuurt deze verklaring naar zijn eigen energieleverancier, die de korting verrekent op de jaarnota.

Rekenvoorbeeld

Coöperatie Energiewende heeft een installatie van zonnepanelen die per jaar 55.000 kWh opwekt. Aan de coöperatie zijn 30 leden verbonden die allemaal dezelfde inleg hebben betaald. Dit betekent dat de leden jaarlijks een korting van € 185,68 (1833 kWh x € 0,1013) op hun energienota ontvangen. Samen met de 21% btw die niet hoeft te worden afgedragen is de korting € 224,67. De energieleverancier verrekent deze korting.

Zuivere terugleveraansluiting

Een energiecoöperatie of VvE die een postcodeproject wil opstarten kan de productie-installatie aansluiten op een zuivere terugleveraansluiting. Op deze aansluiting mag geen eigen verbruik zijn, omdat voor een zuivere terugleveraansluiting wordt een verlaagd capaciteitstarief in rekening wordt gebracht. De aansluiting kan aangevraagd worden bij de netbeheerder via mijnaansluiting.nl.

Groot- of kleinverbruikersaansluiting

De productie-installatie mag zowel op een kleinverbruikers- (t/m 3×80) als op een grootverbruikersaansluiting (vanaf 3×160) worden aangesloten.

Virtuele aansluiting of extra meetpunt

De productie-installatie kan ook worden aangesloten op een virtuele aansluiting. Dit extra meetpunt wordt naast een bestaande aansluiting gerealiseerd en kan de opgewekte elektriciteit van het postcoderoosproject meten, zonder dat er een nieuwe tweede aansluiting hoeft te worden aangelegd. Een extra meetpunt kan via mijnaansluiting.nl worden aangevraagd.

Brutoproductiemeter

Een brutoproductiemeter wordt niet toegestaan als middel om de opgewekte elektriciteit te registreren voor de postcoderoosregeling.

De energie die opgewekt wordt moet voorzien van een groencertificaat. Deze kan de energiecoöperatie aanvragen via CertiQ. CertiQ geeft Garanties van Oorsprong (GVO’s) uit die verhandelbaar zijn.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina..