Meterkast en zonnepanelen
Waar moeten de meterkast en de zonnepanelen eigenlijk aan voldoen? Door de enorme toename van zonnepanelen is het steeds belangrijker dat de meterkast en zonnepanelen voldoen aan bepaalde eisen en voorwaarden. Op deze manier voorkom je vervelende storingen en beperk je de veiligheidsrisico’s.

Teruglevering melden

Voor het melden van teruglevering heb je het meternummer van de elektriciteitsmeter uit je meterkast nodig en gegevens van je zonnepanelen en omvormer. De gegevens van de omvormer en zonnepanelen vind je op de offerte of een opleverdocument van de installateur.

Stabiel netwerk

Een stabiel elektriciteitsnetwerk is in ieders belang. Het is daarom noodzakelijk dat iedereen met bijvoorbeeld zonnepanelen zich meldt bij de netbeheerder. Met deze melding houdt de netbeheerder namelijk bij waar uitbreidingen of onderhoud aan het elektriciteitsnetwerk nodig is. Dit voorkomt onder andere vervelende stroomonderbrekingen of storingen op je omvormer.

Scheefvoeding voorkomen

Symmetrisch aansluiten is belangrijk bij het installeren van zonnepanelen (of andere elektriciteitsopwekkers). Dit houdt in dat het vermogen van de zonnepanelen gelijkmatig verdeeld is over de fasen. Als de zonnepanelen op 1-fase zijn aangesloten sluit deze dan aan op de fase met de laagste spanning.

Maximaal 5 KW op een 1-fase aansluiting

Op een 1-fase aansluiting mag maximaal 5 Kilowatt (ongeveer 16 zonnepanelen) aangesloten zijn. Bij overschrijding van deze capaciteit treed er scheefvoeding op. Het voorkomen van scheefvoeding is verplicht (zie ook: Netcode art. 2.2.1.8).

Als je meer vermogen plaatst dan is het verzwaren van de aansluiting noodzakelijk om de zonnepanelen over meerdere fasen aan te sluiten. Een wijziging van de aansluiting vraag je aan bij de netbeheerder.

Selectiviteit

De groepenkast moet ten opzichte van de hoofdaansluiting conform de NEN1010 (oktober 2015) zijn ingericht. Dit houdt in dat er tussen de afzekering van de groep en de hoofdzekering een factor 1,6 is aangehouden (zie ook: NEN1010 art. 535.1). In de praktijk is de afzekering van de groep altijd 2 stappen lager dan de hoofdzekering.

Aanpassen meterkast

Als er een storing optreed mag de netbeheerder eisen dat de installatie van de zonnepanelen (of andere elektriciteitsopwekkers) wordt aangepast, zodat deze alsnog voldoet aan de gestelde eisen (zie ook: Netcode art. 2.1.1.1).

Eisen kabel omvormer naar groepenkast

De kabel tussen de groepenkast en de omvormer moet een voldoende grote doorsnede hebben. Dit voorkomt een te hoge spanning op de kabel van de omvormer (NEN1010 & NPR5310). Het is aan te raden om de spanningsval tussen de hoofdverdeelinrichting en omvormer te beperken tot 1 procent.

Spanningsbeveiliging omvormer

De omvormer moet afschakelen bij een maximale netspanning van 253 Volt. Het komt voor dat de spanningsbeveiliging van de omvormer lager afgesteld staat, op bijvoorbeeld 245 Volt. De spanningsbeveiliging van de omvormer mag dan, zonder toestemming van de netbeheerder, verhoogt worden naar maximaal 253 Volt.

Aarden zonnepanelen is verplicht

Het aarden van zonnepanelen (met een transformatorloze omvormer) is sinds januari 2015 in ons land verplicht. Ook als het systeem in de nabijheid van een bliksemveiligheidsinstallatie ligt is aarden verplicht.

Het aarden van zonnepanelen wordt in alle gevallen sterk aangeraden om te voorkomen dat er bij werkzaamheden op het dak een onveilige situatie ontstaat. Daarnaast zorgt aarding bij dunne film zonnepanelen voor minder degradatie (afname van opbrengst).

Aardlekschakelaar bij zonnepanelen

Bij een elektrische installatie is een aardlekschakelaar verplicht (zie ook: NEN1010 art. 411.3.3). De aansluiting van een omvormer valt hier echter niet onder, maar als de omvormer niet automatisch kan uitschakelen bij een netstoring, dan is een aardlekschakelaar wel verplicht (zie ook: NEN1010 art. 415.2)

Eisen rondom de aansluiting

De aansluiting in de meterkast moet voldoende capaciteit hebben om de opgewekte stroom te transporteren. De maximale capaciteit (uitgedrukt in Ampère of VA) is afhankelijk van het type aansluiting. Onderstaande tabel geeft de maximaal toelaatbare waarden weer.

Opmerking over bovenstaande tabel

  • Bij een 3-fase aansluiting moet het totaal geplaatst vermogen (vanaf 5000 Wattpiek) evenredig verdeeld worden over alle fasen.

  • Bij een 1-fase aansluiting is een maximaal vermogen van 5000 Wattpiek toegestaan ter voorkoming van scheefvoeding.

  • In de tabel is de maximale waarde per fase gegeven. Deze limiet zal in de praktijk het eerst bereikt worden (en niet de genoemde totale aansluitcapaciteit voor alle drie de fasen)

  • De capaciteit van zonnepanelen wordt vaak uitgedrukt in Wattpiek. Deze waarde komt in de praktijk overeen met de in bovenstaande tabel genoemde capaciteit “VA”.

  • In de tabel staan de meest voorkomende aansluitwaarden. Per netwerkbedrijf kunnen afwijkende typen voorkomen.

Kort overzicht installatievoorwaarden zonnepanelen

In onderstaande tabel zie je een overzicht van de eisen die de netbeheerder stelt ten aanzien van het aansluiting. De categorieën in de tabel hebben betrekking tot de eindgroep (binnen-installatie)

Opmerking over bovenstaande tabel

  • Individuele gevallen mag je achteraf melden.

  • Wanneer het gaat om grootschalige toepassing van zonnepanelen in de categorie t/m 3x16A, is het verplicht dit vooraf te melden.

Meer informatie

Zie voor verdere eisen aan de PV-installatie de NEN1010 (Elektrische installatie laagspanning) en de NPR 5310 (Nederlandse Praktijklijn bij NEN1010).

Storing melden: 0800 – 9009

Voldoet de meterkast aan alle richtlijnen en eisen, maar geeft de omvormer toch een netstoring (grid error) aan? Neem dan contact op met de landelijke storingsdienst.

Controleer op de omvormer óf vraag de installateur naar de gemeten netspanning die op de omvormer binnenkomt. Dit is noodzakelijk bij het melden van de storing.

Overige vragen

Twijfel je of wil je meer informatie over de gestelde eisen rondom de aansluiting in combinatie met zonnepanelen (of een andere elektriciteitsopwekker). Neem dan contact op met je netbeheerder.

  • Nuttige pagina?
  • 107   4
Deel deze pagina..