Vermogen zonnepanelen

Vorig jaar werd er alleen al in het netgebied van Enexis Netbeheer al 1 Gigawattpiek aan zonvermogen bijgeplaatst. Het totale vermogen van alle zonnepanelen in Nederland is berekend op 2,7 GWp. Goed voor het elektriciteitsverbruik van ongeveer 800 duizend huishoudens. Op dit moment is 2,2 procent van de totale elektriciteitsproductie afkomstig uit zonne-energie./

Storingen omvormers

Als zonnepanelen elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet gaat de netspanning omhoog. Deze is gemiddeld 230 Volt en mag 10% afwijken. Bij een te hoge netspanning (>253V) schakelt een omvormer uit. Om veiligheidsoverwegingen moet een omvormer verplicht uitschakelen bij een hogere spanning. Het gevolg, mislopen van inkomsten./

Aanmelden zonnepanelen

Iemand die zonnepanelen koopt, denkt niet meteen aan de netbeheerder. Toch is dit een steeds belangrijker wordend aspect, om ook de kwaliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen. Enkele jaren geleden is daarom www.energieleveren.nl (PIR) bedacht. Op de website kunnen mensen het vermogen van hun zonnepanelen aanmelden. De website is een initiatief van alle netbeheerders./

Gegevens uit het PIR

Met het vermogen van de zonnepanelen kunnen de netbeheerders het netwerk waar nodig aanpassen. Op deze manier kan het leveren en terugleveren van elektriciteit te allen tijde gegarandeerd worden. Een te hoge netspanning en dus storingen op de omvormer worden dan voorkomen./

Slimme transformator

Een andere oplossing is de slimme transformator. Deze past de omzetverhouding aan, als de netspanning ophoogt. Enexis Netbeheer heeft in Loppersum de eerste slimme transformator al geplaatst. In dit Groningse dorp ontstonden in 2015 veel problemen door de massale toename van zonnepanelen, die vanuit de schaderegeling voor aardbevingen werden geplaatst. Het is niet bekend op de slimme transformator massaal wordt toegepast./

Bron: Netbeheer Nederland, Enexis Netbeheer, Productie Installatie Register (PIR)

Duurzame onderwerpen

Geef een reactie