Slimme meter en salderen

De salderingsregeling is ondergebracht in de Elektriciteitswet (art. 31c). De regeling zorgt ervoor dat de teruglevering onbeperkt kan worden weggestreept tegen de elektriciteit die wordt afgenomen van de energieleverancier. Vóór 1 juli 2013 zat hier nog een beperking op van maximaal 5000 kWh. Vanaf 1 januari 2023 wordt de regeling fiscaal afgebouwd.

Elektriciteitsmeter

Omdat er onbeperkt gesaldeerd kan worden, maakt het op dit moment niet uit welke elektriciteitsmeter er in de meterkast zit, zolang deze de teruglevering maar kan verwerken of registreren. Een draaischijf-, traditionele digitale-, of slimme digitale meter voldoen in dat geval allemaal aan de huidige salderingsregeling. Vanaf 2023 wordt er door de wetswijziging andere eisen gesteld aan de elektriciteitsmeter.

Einde van de draaischijfmeter

De wijziging betekent het einde van de draaischijfmeter, omdat in de nieuwe situatie de teruglevering door aparte telwerken moet worden geregistreerd. De draaischijfmeter heeft deze niet en zal daarom verplicht vervangen worden. Dit is noodzakelijk om de fiscale afbouw vanaf 2023 te kunnen toepassen.

Wordt de slimme meter dan verplicht?

Nee, de slimme meter wordt ook ná 2023 niet verplicht, maar kan wel handiger zijn. Netbeheerders kunnen echter ook een alternatief voor de slimme meter aanbieden. Deze elektriciteitsmeter is wel digitaal, maar heeft geen GSM-module, waardoor deze niet op afstand uitgelezen kan worden. Er wordt ook dus ook ná 2023 alleen een slimme meter geïnstalleerd als hiervoor expliciet toestemming is gegeven. Als er nu al een elektriciteitsmeter met aparte telwerken voor teruglevering in de meterkast zit, dan hoeft deze waarschijnlijk niet vervangen te worden.

Salderen en zonnepanelen

Bron: Klimaatakkoord

Geef een reactie