| 27 augustus 2019 – ZEP Nieuws |

Op 28 juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. In dit akkoord staan de Nederlandse klimaatplannen van het kabinet voor de komende 10 jaar.

Een van deze klimaatplannen is het stimuleren van energieopslag van eigen opgewekte elektriciteit. Hiervoor moet de salderingsregeling echter gewijzigd worden.

Salderingsregeling

De salderingsregeling is ondergebracht in de Elektriciteitswet (art. 31c). De regeling zorgt ervoor dat de teruglevering onbeperkt kan worden weggestreept tegen de elektriciteit die wordt afgenomen van de energieleverancier. Vóór 1 juli 2013 zat hier nog een beperking op van maximaal 5000 kWh. Vanaf 1 januari 2023 wordt de regeling fiscaal afgebouwd.

Elektriciteitsmeter

Omdat er onbeperkt gesaldeerd kan worden, maakt het op dit moment niet uit welke elektriciteitsmeter er in de meterkast zit, zolang deze de teruglevering maar kan verwerken of registreren. Een draaischijf-, traditionele digitale-, of slimme digitale meter voldoen in dat geval allemaal aan de huidige salderingsregeling. Vanaf 2023 wordt er door de wetswijziging andere eisen gesteld aan de elektriciteitsmeter.

Einde van de draaischijfmeter

De wijziging betekent het einde van de draaischijfmeter, omdat in de nieuwe situatie de teruglevering door aparte telwerken moet worden geregistreerd. De draaischijfmeter heeft deze niet en zal daarom verplicht vervangen worden. Dit is noodzakelijk om de fiscale afbouw vanaf 2023 te kunnen toepassen.

Wordt de slimme meter dan verplicht?

Nee, de slimme meter wordt ook ná 2023 niet verplicht. Er kan namelijk ook een traditionele digitale meter geplaatst worden. Deze digitale meter heeft geen GSM-module, zoals de slimme meter wel heeft en kan daarom nooit op afstand uitgelezen worden. Er wordt ook ná 2023 alleen een slimme meter geïnstalleerd als hiervoor expliciet toestemming is gegeven. Als er nu al een elektriciteitsmeter met aparte telwerken voor teruglevering in de meterkast zit, dan verandert er niets.

Dossier:

Salderen

Deel deze pagina:

Geef een reactie

Of