Bermgras als waardevolle grondstof

Wanneer het bermgras wordt gemaaid en de bomen gesnoeid worden, wordt het verzamelde restmateriaal tegen kosten afgevoerd naar een composteerder. Dit zorgt voor een hoge co2 uitstoot en is dus niet energieneutraal. Dit is zonde, want het bermgras kan een waardevolle duurzame grondstof worden.

Project Groene Hart Waterstof

Het project heet Groene Hart Waterstof (GH2) en richt zich op energie die opgeslagen zit in organisch afval bermgras en snoeihout. Met een nieuwe oplossing wordt het organische afval lokaal door middel van een vergassingsmethode van NettEnergy omgezet naar groene elektriciteit biochar en later ook naar waterstof. Biochar is een houtskoolachtige stof en wordt gebruikt als bodemverbeteraar. Daarnaast kan biochar deel uitmaken van een groenere toekomst.

Het omzetten van groenafval naar biochar en elektriciteit

Wanneer het organische afval wordt verzameld, wordt het via een lokale vergassingsinstallatie omgezet naar biochar en synthesegas. Daarna wordt het synthesegas omgezet in elektriciteit. Het geproduceerde synthesegas wordt door middel van een NettEnergy SIN2H installatie omgezet tot puur waterstof. Waterstof kan in verschillende sectoren worden ingezet zoals: de landbouwsector, industriesector, energiesector, mobiliteitssector en de sector gebouwde omgeving.

bermgras

Europese Green Deal

Niet alleen in de industrie maar ook in het landelijk gebied zouden kleinschalige H2 installaties naast zonneparken en windturbines een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Zo dragen de Vermeulen Groep en NettEnergy bij aan de duurzame ontwikkeldoelstellingen van de Europese Green Deal. Vanaf mei of juni kunnen belangstellenden de installatie bij de Vermeulen Groep in een rondleiding komen bezoeken.

Video over: Vergassingsmethode gras naar elektriciteit, biochar, waterstof

Duurzame innovaties
Meer over waterstof

Geef een reactie