SDE

Voor de SDE+ 2013 is een budget van € 3 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. De aanvragen worden nu inhoudelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de budgetclaim wordt bijgesteld, onder andere als gevolg van afwijzingen. Van de aanvragen tot 31 oktober, 17.00 uur zijn 462 aanvragen voor SDE-subsidie gehonoreerd, waarmee bijna 2,4 miljard euro van het beschikbare budget voor 2013 aan projecten is toegekend.

Dit overzicht wordt iedere twee weken geactualiseerd, totdat het volledige budget voor 2013 aan projecten is toegekend. Deze tabel is een samenvatting. Een gedetailleerd overzicht vindt u in de bijlage.

SDE+ 2013 aanvragen per 31 oktober 2013 17:00 uur

Categorie Aantal aanvragen Maximaal
aangevraagd
budget (€ mln
)
Hernieuwbare elektriciteit
Windenergie 65 638
Zon-PV 434 53
Biomassa 2 13
Waterkracht 5 54
Totaal hernieuwbare elektriciteit 506 758
waarvan gehonoreerd 355 542
Hernieuwbare warmte én WKK    
Afval 1 152
Biomassa 94 1.464
Geothermie 16 424
Zonthermie 5 1
Totaal hernieuwbare warmte én WKK 116 2.042
waarvan gehonoreerd 99 1.703
Hernieuwbaar gas     
Groengas 27 781
Groengas hub - -
Totaal hernieuwbaar gas 27 781
waarvan gehonoreerd 8 109
Totaal SDE+ 2013 649 3.581
waarvan gehonoreerd 462 2.355

NB 1. In de tabel worden afgeronde waarden getoond. De som van de getoonde individuele waarden kan daarom afwijken van het totaal.

NB 2. In dit overzicht is de maximale budgetclaim weergegeven van de aanvragen ontvangen tot en met 31 oktober 2013, 17.00 uur. De actuele stand kan inmiddels anders zijn.

Bron: Agentschap NL

Geef een reactie