| 29 januari 2019 – ZEP Nieuws |

De huidige salderingsregeling blijft zeker tot januari 2021 van kracht. Dit heeft minister Wiebes in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer laten weten. De nieuwe regeling is niet op tijd af.

Terugleversubsidie

Omdat de huidige salderingsregeling te duur wordt, meldde minister Wiebes medio 2018 dat het huidige salderen wordt opgevolgd door een nieuwe regeling. In de vorm van een vaste vergoeding voor teruglevering en daarbovenop een terugleversubsidie moet de terugverdientijd van zonnepanelen gemiddeld 7 jaar blijven. De terugleververgoeding wordt bepaald door de energieleverancier en de terugleversubsidie wordt uitgekeerd door de overheid (RVO).

Postcoderoosregeling

Daarnaast wordt ook de huidige Postcoderoosregeling tegen het licht gehouden. De huidige regeling is té complex, waardoor veel projecten uiteindelijk niet doorgaan. Wiebes wil het voor omwonenden makkelijker maken om deel te nemen aan een Postcoderoosproject. De Postcoderoosregeling moet onderdeel worden van de nieuwe regeling.

Nieuwe regeling allerminst zeker

Overigens is de startdatum van de nieuwe terugleversubsidie nog allerminst zeker. Meerdere betrokken partijen hebben hun zorgen geuit over de complexiteit van de nieuw te vormen regeling en de uitvoerbaarheid ervan. Momenteel loopt hiernaar een onderzoek, waarmee Wiebes hoopt deze zorgen weg te nemen. De minister van Economische Zaken & Klimaat hoopt aan het einde van dit kwartaal met een concreet voorstel te komen.

Bron: Rijksoverheid

Deel deze pagina:

Geef een reactie

Of