Verlenging salderen tot 2023

Nadat Minister Kamp afgelopen zomer bekend maakte dat de salderingsregeling tot 2023 in haar huidige vorm bleef bestaan, heerste er vooral opluchting in het energielandschap. Eindelijk was er duidelijkheid over de salderingsregeling en konden mensen die zonnepanelen wilden kopen, weer een terugverdientijd berekenen. Helaas blijkt in de plannen van het nieuwe kabinet deze verlenging niet voor te komen. De salderingsregeling wordt hervormd.

Hervorming salderen vanaf 2020

In het nieuwe regeerakkoord staat summier beschreven, dat de huidige salderingsregeling vanaf 2020 hervormd gaat worden. Hiermee wordt een significant bedrag bespaard, dat vervolgens ook weer wordt geïnvesteerd in de opvolging van salderen. Er wordt gesproken over 300 miljoen euro. Op welke manier dit opnieuw geïnvesteerd gaat worden is niet benoemd.

Salderen in het nieuwe regeerakkoord tot 2020

Onzekerheid over investering zonnepanelen

Er wordt gesuggereerd dat er na 2020 een vaste subsidie komt voor teruglevering. Dit lijkt het meest logische vervolg, maar hierover wordt dus niets genoemd in het nieuwe regeerakkoord. Waarmee de onzekerheid voor investeringen in zonnepanelen weer dreigt toe te nemen bij consumenten en kleine bedrijven.

Hervorming salderen

Veel media vullen de hervorming van salderen alvast zelf in. Ze stellen dat elke kilowattuur (kWH) dat wordt teruggeleverd een vaste minimale vergoeding krijgt. De energieleverancier kan hier een hogere vergoeding van maken, zodat er marktwerking ontstaat. Een nadeel is, dat je nooit hetzelfde bedrag krijgt als je betaald voor elektriciteit. Een voordeel is dat meer zonnepanelen plaatsen dan je jaarverbruik opeens meer geld oplevert. Je krijgt immers een vaste vergoeding voor alle teruglevering. Dit wordt niet meer begrenst door het eigen verbruik.

Duidelijkheid over salderen

Het is belangrijk dat het nieuwe kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid geeft over de situatie rondom salderen na 2020. Hoe gaat de hervorming eruit zien? Welke consequenties heeft dit voor de terugverdientijd? Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft in een brief aan de fracties van VVD, ChristenUnie, CDA en D66, om opheldering gevraagd. Een snel antwoord op deze vragen kan voorkomen dat de markt voor zonnepanelen stil komt te liggen, want daar heeft niemand baat bij.

Meer salderingsregeling zonnepanelen

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie