Achtergrond van Air Products in Rotterdam

In de Botlek (deel van de haven van Rotterdam) heeft Air Products momenteel een waterstoffabriek die waterstof produceert op basis van aardgas. Dit bedrijf levert deze waterstof via een lokaal waterstofpijpleidingnetwerk aan diverse sectoren, waaronder de raffinage, chemie, en voedselproductie. De raffinaderij van ExxonMobil is hierbij een prominente afnemer.

Uitdagingen van huidige waterstofproductie

De bestaande waterstofproductie resulteert echter in aanzienlijke CO₂-uitstoot, waardoor Air Products een van de top twintig grootste uitstoters van Nederland is. In 2021 bedroeg de CO₂-uitstoot 0,8 megaton, die tijdens de energiecrisis in het daaropvolgende jaar afnam tot 0,6 megaton. Het bedrijf beoogt met de nieuwe blauwe waterstoffabriek de uitstoot in Rotterdam met "meer dan de helft" te verminderen, hoewel exacte cijfers niet worden verstrekt.

Porthos: CO₂-opslag onder de Noordzee

De blauwe waterstoffabriek zal gebruikmaken van Porthos, een project dat jaarlijks 2,5 megaton CO₂ van vier bedrijven in de Rotterdamse haven, waaronder Air Liquide, ExxonMobil en Shell, zal opslaan. De opslag vindt plaats in een leeg gasveld onder de Noordzee, zo'n twintig kilometer voor de kust van Rotterdam. De investeringsbeslissing voor de waterstoffabriek werd kort na de definitieve beslissing van Porthos genomen.

Toekomstplannen voor CO₂-afvang

Air Products heeft plannen om CO₂ af te vangen bij zijn andere Nederlandse activiteiten. Aangezien de capaciteit van Porthos volledig benut is, zal deze CO₂ hoogstwaarschijnlijk worden afgevoerd met behulp van het CCS-project Aramis. De onderneming benadrukt de overgang van grijze naar blauwe waterstof als een tussenstap naar groene waterstof, en heeft daarom vorig jaar een ontwikkelingsovereenkomst gesloten met Gunvor voor de bouw van een importterminal voor groene waterstof in de haven van Rotterdam.

Waterstofimport en groene waterstofplannen

Op de langere termijn streeft Air Products naar groene waterstofimport, waarvoor het bedrijf een ontwikkelingsovereenkomst heeft met grondstoffenhandelaar Gunvor. Hoewel er nog geen definitieve investeringsbeslissing is genomen, is het doel om in 2026 de eerste groene waterstof te leveren. Deze groene waterstof zal onder andere afkomstig zijn uit Neom, een nieuwe stad in Saoedi-Arabië, waar Air Products deelneemt aan een megaproject voor de productie van waterstof uit zonne-energie.

Overleg met de overheid over verduurzaming

Ondanks de aanvankelijke intentie van het Nederlandse kabinet om met Air Products afspraken te maken over versnelde verduurzaming, heeft het bedrijf besloten geen maatwerk te hanteren. Het bedrijf blijft echter in gesprek met het ministerie over verdere verduurzaming, waarbij de focus ligt op het reduceren van directe uitstoot en het benutten van bestaande instrumenten zoals de SDE++.

Lees meer over klimaatvervuiling

Bron: Air Products

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie