Postcoderoosregeling verandert

In de nieuwe regeling krijgen energiecoöperaties een vergoeding per opgewekte kWh die zij zelf onder de deelnemers moeten verdelen. Deze tarieven worden voor 15 jaar vastgelegd vanaf de start. Hierdoor ontstaat langdurige zekerheid over het rendement van de investering. Hierdoor is er geen afhankelijkheid meer van een energieleverancier die wel of niet wil meewerken. Daarnaast verviel het voordeel van de postcoderoosregeling als er overgestapt werd naar een andere leverancier of wanneer er verhuisd werd naar een adres wat buiten de postcoderoos valt.

Projecten met windmolens

Deze nieuwe regeling geld ook voor in de windenergieprojecten, het piekvermogen van een windenergieproject moet tussen 0,5 en 1,0 MW zijn. Dus geen onrendabele miniwindmolens maar ook geen grote van bijvoorbeeld 100 meter hoog.

Voorwaarden nieuwe regeling

Er zijn natuurlijk ook voorwaarden verbonden aan de nieuwe regeling:

  • Een zonne-energieproject moet minstens een totaal piekvermogen van 15 kW hebben. Dat is ongeveer 50 zonnepanelen. Het maximum is 300 kW (zo’n duizend panelen).
  • Per 5 kWp aan zonnepanelen moet de coöperatie minstens 1 lid hebben. Dit om gezamenlijk lokaal eigendom te stimuleren. Je kunt dus wel met meer zonnepanelen deelnemen dan nodig zijn om je eigen verbruik te compenseren. Maar alleen als je geen grootverbruiker van elektriciteit bent.
  • De nieuwe regeling biedt 15 jaar zekerheid, maar kan elk jaar overtekend worden. Er is dan dat jaar geen budget meer voor nieuwe coöperaties. Die moeten dan wachten tot het jaar erop voor hun 15 jaar subsidie ingaat.
  • Bestaande coöperaties die al gebruik maken van de huidige regeling kunnen niet overstappen naar de nieuwe regeling.
  • De vaste vergoeding gaat uit van een vast bedrag minus de per jaar bepaalde gemiddelde marktprijs per kWh. Want dat laatste deel krijg je al van de leverancier. Als jouw energiecoöperatie geen goed teruglevertarief bij de energieleverancier bedingt komt de totale opbrengst dus iets lager uit.
  • Na 15 jaar stopt de terugleversubsidie en krijg je dus alleen nog het teruglevertarief van de leverancier. In de Energievergelijker van De Consumentenbond vind je de actuele terugleververgoeding van elke energieleverancier.

Eerste lichting aanvragen

Energiecoöperaties hebben vervolgens de kans om hun subsidieaanvragen goed voor te bereiden voordat de regeling opengaat. De eerste openstellingsronde van de nieuwe subsidieregeling zal van 1 april tot 1 december 2021 zijn. Een aanvraag kan gedaan worden op 1 april vanaf 9.00 via het stappenplan van RVO.

Overdracht participaties Postcoderoosregeling

Deelnemers aan de oude Postcoderoosregeling krijgen voor een looptijd van maximaal 15 jaar nog steeds de bekende energiekorting. Deze periode van 15 jaar geldt vanaf de start van deelname aan het project. Na 1 april 2021 wijzigt er wel iets in de overdracht van bestaande participaties. Dit is namelijk niet meer mogelijk als een deelnemer verhuist of overlijdt. Hiervoor kon dit nog wel, maar met de komst van de nieuwe SCE-regeling is dit binnen de Postcoderoosregeling verandert.

Geef een reactie