Problemen elektriciteitsnet

De problemen in het elektriciteitsnet zijn groot. Nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers gingen in de ban en grote zonneparken staan in de wachtstand. Ook steeds meer consumenten ondervinden problemen. Hun omvormers vallen massaal uit, juist op de momenten waarop de zonnepanelen hun geld moeten terugverdienen. De problemen zijn het grootst in de regio Limburg en Noord-Brabant.

Investeringsplan TenneT

Elke 2 jaar presenteren TenneT en de regionale netbeheerders een investeringsplan voor het elektriciteitsnet. Toezichthouder ACM toetst de plannen en vond deze dit keer veel te sober. ACM miste vooral een prioritering van de geplande werkzaamheden en oplossingen voor de kortere termijn. Daarop publiceerde TenneT een aangepast en definitief investeringsplan voorzien een prioriteitenlijst.

Oplossingen problemen

Reeds geplande projecten in Geertuidenberg, Eindhoven en Tilburg schuiven nu 3 jaar naar voren. In 2025 zijn de werkzaamheden voor deze probleemgebieden afgerond. Op korte termijn wordt ook het hoogspanningsnet in Noord-Brabant opgeknipt, waardoor er 3 keer zoveel capaciteit beschikbaar komt. Dit komt omdat de elektriciteit beter afgevoerd wordt naar de kabels van het hoogspanningsnet.

In de komende 10 jaar staan er ruim 40 nieuwe hoogspanningsstations gepland die extra ruimte bieden voor het overvolle elektriciteitsnet op het land. Ook het elektriciteitsnet op zee krijgt een flinke upgrade, die nodig is voor alle geplande windparken op zee. De totale investering in beide netwerken loopt aardig in de papieren met zo’n 22 miljard euro.

Bron: TenneT

Besparen is beter dan uitbreiden
Meer nieuws over elektriciteitsnet

Eén reactie op “Oplossingen voor problemen elektriciteitsnet in aantocht”

  1. BREM Rien Noort

    Kan iemand me vertellen welk deel door huishoudens en MKB wordt geproduceerd en geconsumeerd op het Laagspanningsnet.
    De meeste MSP-transformators zijn historisch nog steeds eenrichting naar de afnemer.
    Als een deel van de autoaccu modulair uitgevoerd word in een rack met intelligente power Banks 32V zon-in en 100V= uit, kan deze handzame ~600Wh module overal een zonnepaneel optimaliseren tot een afgifte van -30…110% van de berekende kwartier-productie. Dan kan de netbeheerder via de intelligente meter daarmee de lokale balans volledig stabiliseren. De 20% die automatisch wordt opgeslagen kan dan (net als de ondergrondse afvalcontainer) door de groeiende groep mensen, die van de voedselbank afhankelijk zijn in een tankstation uitgewisseld worden. De manipulator (zoals statiegeld automaat) kan dan met eenzelfde “Tankpas” in 2 minuten 30 modules in een EV schuiven. Dat is een offgrid laadsnelheid van 540 kW zonder warmteverlies. In plaats van onvoorspelbare pieken van 6*300kW bij een Fastned wordt nu nog sneller en omrijden-overbodig de stroombalans verliesarm ondersteund. Voor 90% van de tijd, dat privé en leaseauto’s rijden is 40 kWh voldoende, zodat accutanken daarenboven onbeperkte acteradius oplevert. Voor de zakenman is het gemak en de tijdwinst van dit systeem best €30,- per tankbeurt waard, terwijl dat voor minsten 4 arme gezinnen een uitkomst zou zijn. Op dit moment zorgen subsidie, belasting en financiering voor vergroten van de inkomenskloof, terwijl met een HER++ subsidie de kloof verkleind wordt met enkel winnaars.

Geef een reactie