Nederland telt inmiddels 95.000 elektrische auto’s, waarvan 11.402 volledige en 83.686 gedeeltelijke zoals plug-in hybrides. Ook zijn er 24.500 laadpunten gerealiseerd. Met beide aantallen behoort Nederland tot de mondiale top-vijf. Groei van elektrisch rijden dringt de Co2-uitstoot verder terug. Vooralsnog  komt het kabinet de particuliere bezitter van een volledig elektrisch voertuig op dit moment financieel fors tegemoet met een volledige vrijstelling van de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM) en motorrijtuigenbelasting (MRB) tot en met 2020. Zakelijke rijders in dit type auto hebben tot en met 2020 een bijtelling van vier procent.

Effecten huidige regelingen onzeker

Uit onderzoeken van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), CE Delft en Decisio blijkt dat de regelingen in meerderheid consumenten bereiken die ook zonder deze regelingen een elektrische auto zouden aanschaffen. Bij nieuwe voertuigen gaat dit om zeker zestig procent van de consumenten, bij tweedehands elektrische auto’s zelfs om 90%. De verschillende onderzoekers concluderen eenduidig dat de effecten van zowel een aanschafsubsidie als een oplaadtegoed onzeker zijn. Vergelijkbare regelingen in Duitsland en België leveren tot nu toe tegenstrijdige resultaten op. De voorgestelde maatregelen zorgen naar alle waarschijnlijkheid voor slechts enkele honderden tot drieduizend extra elektrische voertuigen per jaar.

Doelstelling elektrisch rijden

Om toekomstige groei te realiseren, is het volgens het kabinet van belang dat er vooral voldoende oplaadinfrastructuur aanwezig is en dat via zogenoemd Europees bronbeleid autoproducenten verplicht worden een groter aandeel hybride en elektrische auto’s op de markt brengen. Met de Green Deals Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur en Elektrisch Vervoer 2016-2020 investeert het kabinet de komende jaren samen met bedrijven, organisaties als ANWB en lokale overheden miljoenen euro’s in elektrisch vervoer. Deze acties komen bovenop de bestaande fiscale voordelen voor particulieren.  Minister Kamp: “Een groter aandeel duurzame voertuigen in de totale Europese autoproductie en een nog betere laadinfrastructuur bieden op langere termijn het beste groeiperspectief. Extra fiscale ondersteuning voor consumenten is niet de aanpak van het kabinet, omdat dit beperkt voor nieuwe kopers van elektrische auto’s zorgt. Doelstelling is dat elektrisch rijden in 2020 geen verdere overheidsondersteuning nodig heeft om door te groeien.”

Meer over elektrische auto's

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie