RVO

De afgelopen maanden heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgebreide evaluaties uitgevoerd op de bedrijven die financiële steun hebben aangevraagd. Daardoor zijn er zeven projecten goedgekeurd en zullen zij gezamenlijk 783,5 miljoen euro aan subsidie ontvangen. De geselecteerde projecten zijn op de hoogte gesteld van hun goedkeuring. Deze bedrijven hebben plannen om hernieuwbare waterstof te gebruiken. Dit gaan ze onder andere voor de verduurzaming van staalproductie, raffinaderijen en de productie van kunstmest doen.

Stimulatie waterstofprojecten

Het kabinet erkent het belang van groene waterstof in de verduurzaming van de industrie en het verbeteren van de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van andere werelddelen. Het kabinet wil daarom door middel van IPCEI-subsidies de waterstofmarkt stimuleren en de daarvoor benodigde technologieën bevorderen. De huidige energiecrisis en hoge energieprijzen maken het des te urgenter om snel onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en de industrie te verduurzamen.

IPCEI

Een IPCEI (Important Project of Common European Interest) is een Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten. Deze projecten zijn complementair, hebben synergie met elkaar en dragen bij aan strategische Europese doelen op het gebied van waterstof. In Nederland is er in totaal 1,6 miljard euro beschikbaar voor de vier "golven" met IPCEI-waterstofsubsidies.

Vier golven IPCEI

Eerder dit jaar werd bekend welke bedrijven subsidie ontvangen voor de eerste golf. De eerste golf is gericht op technologie. De tweede zoals eerder genoemd voor Waterstof en voor de derde golf, die zich richt op opslag- en importinfrastructuur, is 595 miljoen euro beschikbaar. De aanvraagperiode voor deze golf is in november geopend. Momenteel worden de aanmeldingen beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor golf vier is een bedrag van 199 miljoen euro beschikbaar voor waterstof in mobiliteit en transport. De subsidieregeling voor deze golf zal in de loop van dit jaar worden gepubliceerd.

Bron: RVO

Is waterstof de toekomst?

Meer nieuws lezen over waterstof

Geef een reactie