Blauwe energie

In de centrale wordt stroom opgewekt door gebruik te maken van de verschillen tussen zoet en zout water. Zout water uit de Waddenzee stroomt langs het zoete water uit het IJsselmeer. Speciale membranen zorgen in deze waterstroming voor een scheiding van positieve en negatieve deeltjes.  De ontstane spanning  wordt omgezet in elektriciteit. Dit proces wordt omgekeerde elektro-dialyse genoemd. Het gaat hier om een nieuwe technologie, waarmee het verschil in zoutconcentratie tussen zoet en zout water kan worden benut voor de winning van energie.

energie opwekken met zout en zoet water

Ambitie

De huidige centrale is goed voor de opwekking van 50.000 Watt. Het plan is om op de Afsluitdijk duizend van dit soort installaties te plaatsen. Al deze installaties leveren dan genoeg energie om alle huishoudens in Friesland, Groningen en Drenthe van stroom te voorzien. Aan Blue Energy wordt een enorme potentie toegekend. Elke kubieke meter rivierwater kan namelijk bij het uitstromen in zee elke seconde 1 miljoen Watt elektrisch vermogen leveren. Wanneer men dit uitstrekt over alle geschikte rivieren in de wereld, dan kan er 1.600 miljard Watt aan energie opgewekt worden. Dit is ongeveer de helft van de elektriciteitsbehoefte van de Europese Unie.

Bezwaren

Ecologen zijn nog niet gerust op de effecten van het filteren van het zoute en zoete water. Wanneer op de Afsluitdijk een 200 MW-centrale komt te staan, dan zorgt dat voor een enorme verplaatsing van water. In deze stroom worden dan enorme hoeveelheden zoöplankton, vis- en mossellarven uitgefilterd. Dit is niet goed voor het ecosysteem van de Waddenzee. Mosselkwekers worden hierbij op economisch vlak geraakt vanwege een lagere vangst van mosselzaden. Hierom komt er vanaf eind 2015 een onderzoek naar de gevolgen voor de Waddenzee van een grootschalige Blue Energy centrale.

Geef een reactie