Update 27 juni: Crisismanager elektriciteitsnet

Rob Jetten heeft inmiddels voormalig topman van Tennet, Ben Voorhorst benoemd als speciale coördinator. Voorhorst gaat alle problemen die spelen in het elektriciteitsnet in kaart brengen. Als concrete maatregel worden opslagbatterijen anders ingedeeld. Nu moet hiervoor nog netcapaciteit gereserveerd worden, terwijl deze juist het elektriciteitsnet ontlasten. Een wetswijziging zorgt er straks voor dat dit meer hoeft, waardoor er al meer capaciteit vrijkomt. Voor de lange termijn gaat Voorhorst ook oplossingen aandragen.

Hoogspanningsnet is vol

Tennet is de netbeheerder van het hoogspanningsnet. Hierop worden grote bedrijven aangesloten, zoals fabrieken, landbouwbedrijven en supermarkten. Tennet voert de tijdelijke stop door, omdat er de afgelopen maanden maar liefst 800 MW aan capaciteit is aangevraagd. Dit is een veelvoud van wat er normaal wordt aangevraagd. Dit zijn niet alleen aansluitingen voor nieuwe bedrijven, maar ook aansluitingen voor windparken en zonneparken. Het is niet bekend hoelang de stop duurt.

Congestie toepassen

De capaciteit van een aangevraagde aansluiting wordt echter niet altijd volledig benut. De netbeheerder reserveert deze aangevraagde capaciteit wel voor het bedrijf, ook als deze er geen gebruik van maakt. Zonde! Tennet wil dan ook met deze bedrijven om tafel om congestiemanagement toe te passen. Dit betekent dat een bedrijf tegen betaling een deel van haar gereserveerde capaciteit beschikbaar stelt als dat op enig moment nodig is voor andere doeleinden. Bij wind- en zonneparken geldt dan een beperking op productie van energie bij piekmomenten.

Investering uitbreiden elektriciteitsnet

Naast het slimmer benutten van het elektriciteitsnet meldden TenneT en lokale netbeheerders eerder al dat zij de komende jaren flink gaan investeren in het uitbreiden van het elektriciteitsnet. Hierdoor komt er vanaf 2025 al meer capaciteit beschikbaar, maar de vraag is of dit op tijd is. De geplande uitbreiding kost miljarden en ingewikkelde wet- en regelgeving maken een op het oog simpele uitbreiding soms haast onmogelijk. Ook tekort aan personeel en materiaal kan roet in het eten gooien.

Laagspanningsnet

Voorlopig is er geen stop op nieuwe aansluitingen of verzwaringen voor huishoudens en bedrijven. Op het laagspanningsnet is nog steeds capaciteit beschikbaar, ondanks dat voor de enorme toename van laadpalen, zonnepanelen en warmtepompen veel aanvragen voor nieuwe aansluitingen en verzwaringen binnenkomen bij lokale netbeheerders. De krapte in het hoogspanningsnet betekent overigens niet dat dit helemaal geen consequentie kan hebben voor huishoudens. Beide netten zijn namelijk indirect aan elkaar gekoppeld via transformatoren en het middenspanningsnet.

elektriciteitsnet in Nederland

Bron: Tennet

Uitbreiding elektriciteitsnet moet sneller
Meer nieuws over het elektriciteitsnet

Eén reactie op “Elektriciteitsnet is vol in Limburg en Brabant”

Geef een reactie