Noodzaak om duurzame recyclingmethodes te ontwikkelen

Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050, waarin het duurzaam recyclen van zonnepanelen een belangrijke rol speelt. Het aantal zonnepanelen in Nederland neemt steeds meer toe en vanaf 2030 zal een aanzienlijk deel aan vernieuwing toe zijn. Dit benadrukt de noodzaak van het ontwikkelen en toepassen van duurzame recyclingmethoden.

Vier nieuwe recyclingmethodes

Het RIVM heeft vier nieuwe recyclingmethodes geanalyseerd die gericht zijn op glas, silicium uit zonnecellen en het kunststof achterblad. Momenteel wordt het glas met de zonnecellen en achterblad samen vermalen en laagwaardig hergebruikt. De voorgestelde methoden zijn duurzamer en milieuvriendelijker dan zoals het nu gaat in de praktijk.

Energie-efficiëntie

De nieuwe recyclingmethodes verbruiken minder energie dan de huidige verwerkingsmethoden. Dit komt doordat de productie van nieuwe grondstoffen meer energie vergt dan het hergebruiken van gerecyclede materialen. De meest circulaire methode betreft het omzetten van gerecycled glas in nieuw glas voor zonnepanelen. Bovendien kan in deze methode ook silicium worden teruggewonnen voor nieuwe zonnecellen, hoewel dit technologisch uitdagend is.

Veilige verwerking van gevaarlijke stoffen

Zonnepanelen bevatten gevaarlijke stoffen zoals lood, antimoon en PFAS. Lood wordt gebruikt in soldeermateriaal, antimoon voor de helderheid van glas en PFAS in het achterblad van zonnepanelen. Tijdens recycling is het essentieel om deze stoffen veilig te verwerken om blootstelling van mens en milieu te voorkomen. De gekozen recyclingmethode bepaalt hoe en of deze stoffen vrijkomen.

Stimuleren om zonnepanelen te recyclen

Een belangrijk advies is om bij het ontwerp van zonnepanelen al rekening te houden met toekomstige recycling. Dit kan bijvoorbeeld door de manier waarop zonnecellen aan het glas en het achterblad worden gelijmd te optimaliseren voor eenvoudige demontage. Daarnaast is het belangrijk om het gebruik van gevaarlijke stoffen te minimaliseren. Er zijn al zonnepanelen beschikbaar zonder lood en PFAS, wat een positieve stap richting duurzame productie en recycling is.

Meer over zonnepanelen

Bron: RIVM

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie